Беседа на Възнесение Господне



Vaznesenie_GospodneДнес е Спасовден, Празникът на Възнесението на Господа с тяло на небето. Днешният празник е завършек на Рождество Христово: завършва го и обяснява какво е мислел Господ Христос, когато е станал Човек, какво е искал, какво е целял… Днешният празник ни разкрива тази велика и свята тайна и обяснява защо Господ е станал Човек, защо е взел на Себе Си поруганото, огреховено и осмъртено човешко тяло. Каква е целта на това – ето какво ни обяснява днешният велик, свят ден. Господ се е въплътил, , за да възнесе човешкото тяло над всички небеса, да го прослави с неизказана слава, да го възнесе над всички ангели и архангели и да го постави от дясната страна на Бог Отец (Марк. 16:19). Ето защо Господ е възприел тяло: целият път е изминат, човешкото тяло, някога поругано в грехове, в смърт, в ужас, в страхотии – Господ е взел на Себе Си и го е възнесъл на небето.

В дивните песни, стихири и молитви на днешния ден непрестанно се величае и прославя този чуден миг на възнасянето (Възнесението) на човешкото тяло от земята на небето. Ангелите се чудят и удивляват, се казва, и не могат да дойдат на себе си: как така човекът, довчера смъртен, грешен, целият в робство на дявола, как този човек, (неговото тяло, неговата природа) се възнася от земята на небето, над херувимите и серафимите! Какво чудо, чудо на Божието човеколюбие, какво чудо на Божията любов! Ангелите не могат да разберат това, и особено ние, хората, малки и незначителни, малки, защото грехът ни е умалил, малки, защото смъртта ни е стъпкала, малки, защото дяволът ни е задушил. Ето, благият Господ освобождава такъв човек от греха, освобождава го от смъртта, освобождава го от дявола, освобождава го от ада и възнася неговата природа над всички небеса. Каква слава, каква чест, каква Божия любов!

Днешният Празник е и празник, който завършва и обяснява и светото Богоявление: защо Бог, Който е станал Човек, се е кръстил в тяло, защо Той е дошъл при Йоан да бъде кръстен от него (Йоан 1:25-34)? Защото е приел на Себе Си човешко тяло, за да покаже на човешкото тяло пътя от греха до вечността, да покаже как човек може да очисти себе си от всеки грях, как може да изцели себе си от всяка смърт. Да, да изцели себе си от смъртта. Как? Чрез светото Кръщение. Защото тогава на човешката душа и на човешкото тяло чрез осветената вода се дава Дух Свети, и човек се очиства от всичко греховно, от всичко смъртно, от всичко дяволско. Христовото тяло е тялото, което Йоан е кръстил на Йордан, и в което Господ приел, така да се каже, всички наши тела, човешката природа.

Днешният празник завършва и обяснява и Преображението на Господа (Лук. 9:28-36): защо Господ се е преобразил на планината Тавор, защо е заблестял с неизказана божествена светлина? За да покаже, че човешкото тяло – моето, твоето тяло и тялото на всеки човек, всяка човешка – трябва да се изпълни с Божеството, и такова е нейното предназначение. Бог е сътворил тялото, за да го изпълваме с божествени сили.

Той е приел на Себе Си човешко тяло, както се казва в Светото Евангелие: В Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството (Кол. 2:9). Защо? За да се изпълним и ние с тази Божествена пълнота (Кол. 2:10), да се обожим, да се изпълним с всички божествени сили – и те да прогонят от нас всеки грях, всяка страст, всяко зло, всяка смърт. Затова Господ е показал на Тавор Своята слава на учениците.

Това, което Той е показал на Тавор, на Своето Възнесение го прави общо за всички, възнася се на небето с така прославеното тяло в пълнотата и блясъка на Божеството (Лук. 24:51). Ето, Бог на любовта дава на човека онова, което той не е и предполагал.

С днешния свят празник също така завършва и се обяснява и Велики петък (Йоан 19:17-31). Чрез него се обяснява защо Господ е пострадал, защо е бил разпнат, защо е умрял на Кръста с безчестна и позорна смърт, защо е бил погребан. Защо? За да стъпче със Своята смърт смъртта, да разруши ада. Той, Бог в тяло, като влязъл със Своето тяло в смъртта, тя Го сграбчила и мислела, че ще Го умъртви напълно и завинаги. Но Той след три дни възкръсва по силата на Своето Божество, със Своето Възкресение побеждава смъртта заради нас, заради нашето тяло, заради нашето същество. Побеждава смъртта и така осигурява на нас, хората, път към безсмъртието. Със Своето Възкресение Господ е проправил пътя на нашето тяло към възкресението от мъртвите. Нашето тяло ще възкръсне в деня на Страшния Съд. Затова и Господ е възкръснал – за да даде на човешката природа онази сила, която възкресява човешкото тяло от мъртвите и от всички смърти, побеждавайки смъртта. Той, Всемогъщият Богочовек, е приел на Себе Си смъртта, приел е страшната, срамна смърт на Кръста, смъртта, с която обикновено са били наказвани най-големите престъпници и злодеи, за да осигури безсмъртен, вечен живот на човека.

Днешният велик празник завършва и обяснява и цялото Евангелие на Господ Христос: защо Господ е донесъл на света Своето Евангелие, Своето божествено учение, какво е искал Той с това, какво иска днес със Своето Евангелие, давайки го на нас, хората? Евангелие значи Блага вест. Да, всяка дума на Господ Христос е блага вест за човешкото същество, за човешкия живот. Едва днешният Празник, велик и светъл, със своята светлина озарява Евангелието на Господ Христос и показва: ето, всяка Негова дума е казана, за да се излекува човек от греха и да се възнесе, осъществявайки това учение в живота, над всички ангели и архангели.

Наистина Господ е казал: Моите думи са дух и живот… (Йоан 6:63). Неговите думи са живот, живот, който се разлива в нашите души, в нашето същество, когато изучаваме, когато четем Светото Евангелие, когато живеем според него. Ние чувстваме как чрез нас и нашето същество се разлива безсмъртие и вечен живот. Да, днешният празник е едно осъществяване на Христовото Евангелие. Човешкото тяло е дадено, за да се изпълни с тази сила, с този живот, с този Дух, който в Светото Евангелие е на Господ Христос.

Днешният празник завършва и обяснява цялата Личност на Господ Христос, на Богочовека Христос: за какво е дошъл Той в този свят, за какво е живял в този свят, обяснява за какво е и умрял в този свят, защо е бил погребан, защо е възкръснал? Днешният велик празник обяснява цялата тази велика и славна, свята тайна, спасителна за нас, човеците. Бог се е явил като Богочовек и е останал Богочовек заради тебе, човече, заради всеки човек, заради цялата човешка природа.

Затова днешният велик и свят празник завършва и обяснява и цялата тайна на човешкото битие, на нашето битие: защо е сътворен човекът, откъде е човекът, от каква материя е? От тяло и дух: и едното, и другото е тайна – и тялото, и духът. Как започва човекът в този свят, как е започнал човешкият живот и как завършва човешкият живот? Ето, цялата велика и славна тайна за човека, за човешкото битие Господ е разкрил чрез днешния велик и свят празник.

Човече и брате! И на тебе, и на мене е дадено тяло, за да възкръсне от мъртвите, да победи всяка смърт, всеки грях, всеки дявол, целия ад, и с вяра в Господ Христос и в живота според Светото Евангелие да си осигури безсмъртие и вечен живот, над всички херувими и серафими, над всички небеса. Затова и на мене, и на тебе е дадено тяло, затова ни е дадена и душа – да си осигурим безсмъртие, да си осигурим пребиваване от дясната страна на Бог Отец. Как и аз, и ти ще пребиваваме от дясната страна на Бог Отец, ако не се очистим от греха, от всеки грях, с покаяние и чрез Светото Евангелие на Господ Христос?…

Да, поради Своята чудна любов Господ Христос казва цялата тайна на нас, хората от този свят, казва ни и цялата тайна на нашето битие. Бог е извел човека от небитието, сътворил го е от нищото, за да му подари вечен живот, над всички ангели и архангели. Каква тайна! Човекът е божествено величие! Бог е сътворил човека, за да го прослави със Своите божествени сили и Своето Божество. Затова Бог е станал човек и се е явил като Богочовек, и е останал Богочовек, за да може човекът, всеки човек в този свят, да тръгне след Него и да постигне целта, божествената цел на своя живот – а това е вечното блаженство и вечния живот, който е по-високо от всички небеса [1] .

Да, тази велика и свята тайна, тази велика радост ни разкрива Светата Църква чрез празника на Господнето Възнесение на небето. От всички песни днес звучи това тържество, всички песни и молитви са обкичени с тези небесни цветя, с вечните и безсмъртни благоуханни цветя. И е завършена, както се казва в една дивна днешна песен и молитва, завършена е великата тайна на спасението. Възнасяйки се на небето, Господ Христос, заради нас, човеците, е завършил цялото божествено домостроителство на спасението [2]. Съединил е земята и небето, съединил е човека и Бога, и завинаги е останал Богочовек със Своята Божествена природа. Въпреки че със Своето тяло се е възнесъл на небето, Той със Своето Божество винаги е при нас и пребивава между нас (Мат. 28:20). И както се казва в тази дивна песен (кондак), Той говори на всички, които Го обичаме: Ето, Аз съм с вас, и кой може да бъде против вас? Кой? Дори и самата смърт, а да не говорим за хората. Дори и дяволът, да не говорим за злодеите. Никой не е могъл да извърши това велико и славно дело на спасението на човека и света, този велик, най-велик подвиг, никой, освен Господ Христос, Бога на любовта. Всъщност Той е подарил на човешкия род единствената истинска и вечна радост. Затова светите апостоли, както се казва днес в Светото Евангелие, и както чухте и в Апостола, когато Господ на Елеонската планина се възнесъл пред техните очи на небето, се върнали в Йерусалим с голяма радост, с велика радост (Лук. 24:52; Деян. 1:12-14), защото смъртта е победена, дяволът е победен, грехът е победен, адът е разрушен.

Човече и брате, и с това ти е осигурен вечен, божествен живот на небето с Чудесния Господ Христос, Който е възнесъл на небето цялата наша природа в Своето тяло, както се казва в Евангелието, и ни е поставил от дясната страна на Бога (Марк. 16:19). На Него, Единствения Спасител на човешкия род, на Него, само на Него да бъде чест и слава, сега и винаги, и във вечни векове. Амин. I www.svetosavlje.org


Бележки

1. Цялата беседа, и особено последните пасажи, е подобна на 16-та омилия на Св. Григорий Палама.
2. Кондак на Възнесение.

 

Превод: Татяна Филева

 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...