„За децата и възпитанието в Библията“ е темата на библейската беседа през юниБЛИЗКИ ТЕМИ: