Има ли надежда религията да стане общообразователен предмет в училище?P1060005На 19 април в София се проведе конференция, посветена на религиозното образование и възпитание в българското училище. Организатор на събитието е фондация „Дарби“ с подкрепата на Центъра за катехизическо и религиозно обучение към Богословския факултет на СУ. Модератори на форума бяха Горан Благоев, автор и водещ на предаването „Вяра и общество“ на БНТ 1, и доц. Костадин Нушев, преподавател в Богословския факултет на СУ.

В дискусията се включиха архиереи на Българската православна църква, представители на монашеството и столичното свещенство, университетски преподаватели, кметове, представители на Министерството на образованието и науката, представители на учителското съсловие, неправителствени организации и др.

P1060013Конференцията бе открита с встъпително слово на Ловчанския митрополит Гавриил, в което той се постара да разсее някои обществени негативни нагласи спрямо преподаването на религия в училище: „Някои казват, че ако изучават християнство, учениците ще станат по-враждебни към последователите на другите религии, но е тъкмо обратното – те ще се отнасят с по-голяма любов към другите и ще им желаят доброто.“. Митрополитът даде и конкретен пример за обществената полза от религиозното образование и възпитание в училище: „Три от момичетата от Троян, които изучаваха религия в Ловеч, и от време на време готвеха в нашата кухня за бедни в града, решиха да направят в Троян подобна кухня към църквата „Света Параскева“. Намериха се и дарители и с голяма радост миналата неделя осветихме тази нова кухня. Местните хора се радват, че ето – тези момичета, вместо да се занимават с някаква суета, отделят от малкото си свободно време за бедните и нуждаещите се. Ето я любовта, на която възпитава християнското образование, която води до дела на милосърдие.“

По отношение на възпитателната функция на училището, в своя доклад проф. Сийка Чавдарова-Костова от P1060014Факултета по педагогика на СУ постави актуални въпроси. В представеното от нея проучване сред български учители,

нуждата от религиозно възпитание в училище е поставена на последно място

преди него в своеобразната класация се нареждат правното, половото, екологичното и др. видове възпитание.

Проф. Божидар Андонов, преподавател по религиозна педагогика в Богословския факултет на СУ, заяви увереността си, че религиозното образование в училище ще помогне на младите хора да изградят позицията си по основни екзистенциални и социални въпроси. Той подчерта, че за да са подготвени за предизвикателствата на съвременното мултикултурно общество в Европа за учениците в по-горния образователен курс

трябва да има интеррелигиозно обучение

Акцент в доклада му беше и нуждата от по-реалистичен анализ на очакванията, която самите ученици имат към предмета религия в училище.

Повечето от участниците в конференцията се обединиха около многократно изразения призив часовете по религия да станат част от общообразователната подготовка на българските ученици. Реалността обаче показва, че на този етап това си остава само в сферата на пожеланията. В новия закон за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 1 август тази година, предметът „Религия“ е включен не в общообразователната, а в т. нар. разширена подготовка (според старата терминология – в задължително избираемата подготовка), което на практика означава, че това са гарантирани часове в програмата, но ученикът може да избере дали те да са по религия, по гражданско образование, по български и литература или др.

Към момента не повече от 1% от учениците в българските училища изучават религия като самостоятелен предмет, уточни Коста Костов, главен експерт в МОН. Все пак той посочи две промени в новия закон, които дават добра перспектива за преодоляването на пречките пред обучението по религия в училище. Първата е свързана с изискването учебните програми, включително и по религия, да бъдат одобрени от министъра на образованието (като в тях ще бъде фиксиран и броят на часовете, в които ще се изучава съответният учебен предмет), а втората промяна засяга въпроса за учебниците по религия. За разлика от положението в стария закон, в новия е заложено и учебниците по религия да бъдат одобрявани по утвърдения ред от министъра на образованието. Това, освен че ще даде повече яснота, свързана с учебните критерии, на преподавателите по религия, ще има и добър ефект в социален план, тъй като до 7 клас всички учебници се осигуряват безплатно, подчерта експертът на МОН. В изказването си той отбеляза още: „Недостатъчно конструктивно според мен е неотменното искане за въвеждането на религията в общообразователната подготовка. За да може да стане възможна тази стъпка, преди това трябва да преодолеем едни други пречки, които действително да променят и обществените нагласи.

Ако искаме или всичко, или нищо, много сме по-близо до нищото…

Силно се надявам да се създаде и експертен съвет по религия към министъра на образованието и науката, който да даде своята помощ за създаването на подходящи програми по религия, които да покажат на обществото, че има голям смисъл от въвеждането на този предмет, че той няма да направи децата едностранчиви, а ще ги развие…“.

P1060016В рамките на конференцията бяха представени и добри практики от общините Кюстендил, Елин Пелин и др. Своя опит във Видинска епархия и визията си към цялостната ситуация сподели Белоградчишкият епископ Поликарп: „Прави ми впечатление, че по места хората сякаш се „спасяват поединично“. На различни места има отделни хора или групи, които са активни – било кмет, областен, директор, но днес директорът е тук, утре го няма, днес кметът е тук, а утре не го преизбират и идва друг на негово място, и каквото е постигнато до момента, много бързо може да бъде пропиляно. И така виждаме това вече в продължение на 26 години…“. Според епископ Поликарп за да има трайни резултати, а не временни, инициативата трябва да тръгне отдолу нагоре, тъй като по всичко личи, че опитите до момента да се постигне нещо от горе надолу претърпяват неуспех. „Целта ни е със своята действеност и пример Църквата да провокира в самите родители, ученици и учители желанието да заявят потребността си за въвеждането на религията в училище.“, подчерта в заключение архиереят.

P1060007

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...