Митрополит Кирил се разграничи от защитниците сиБЛИЗКИ ТЕМИ: