Доклад на Сметната палата за извършения одит в Рилския манастир


Източник: Сметна палата на РБългария

ДОКЛАД

за резултатите от извършен одит на предоставената субсидия по чл. 8, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. на Рилската света обител – Рилски манастир

При анализа на управленските решения във връзка с организацията, изразходването, отчитането и контрола на бюджетните средства е установено: […]

• За одитирания период индивидуалните месечни трудови възнаграждения на персонала в музейния комплекс са изплащани в съответствие с решението на Манастирския събор от 10.07.2005 г. Трудовите договори на персонала не са актуализирани съгласно решението на събора и не отразяват реално определените размери на изплащаните възнаграждения. Констатирано е и изплащане на трудови възнаграждения без сключени трудови договори.

• Неупражненият текущ и последващ контрол върху начисляваните средства за трудови възнаграждения е довел до изплащане на заплати, които са различни от определените и е създал условия за незаконосъобразно разходване на субсидията.

• Изразходените средства за социално-битово и културно обслужване (СБКО) на персонала са в рамките на определените с чл. 22, ал. 2 от ПМС № 14 от 2006 г. (до 3 на сто от начислените средства за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения). Начинът на използване на средствата не е определен с решение на общото събрание на работниците и служителите, с което не е спазена разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от ПМС № 14 от 2006 г.

• В Рилската света обител – Рилски манастир не са утвърдени вътрешни нормативни актове за изграждане и функциониране на контролни процедури, гарантиращи ефективното изпълнение и контрол на взетите управленски решения.

Пълният текст на доклада може да изтеглите оттук


Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...