X Световен руски народен събор: Декларация за правата и достойнството на човека


Източник: Патриархия.Ру

Съзнавайки, че светът изживява преломен момент в своята история и е заплашен от конфликт на цивилизациите, които разбират по различен начин човека и неговото предназначение, Световният руски народен събор от името на самобитната руска цивилизация приема тази декларация.

Човекът като образ Божи има особена ценност, която не може да бъде отнета. Тя трябва да бъде уважавана от всекиго от нас, от обществото и от държавата. Вършейки добро, личността придобива достойнство. По такъв начин ние различаваме ценността и достойнството на личността. Ценността е това, което е дадено, достойнство е това, което се придобива.

Вечният нравствен закон има твърда основа в душата на човека. Тази основа не зависи от културата, народността, жизнените обстоятелства. Тя е вложена от Твореца в човешката природа и се проявява в съвестта. Но гласът на съвестта може да бъде заглушен от греха. Именно поради това за различаването на доброто и злото е призвана да съдейства религиозната традиция, която има за свой Първоизточник Бога.

Ние различаваме две свободи: вътрешната свобода от злото и свободата на нравствения избор. Свободата от злото е самоценна. Свободата на избора придобива ценност, а личността — достойнство, когато човекът избира доброто. Напротив, свободата на избора води до саморазрушение и нанася вреда на достойнството на човека, когато той избира злото.

Правата на човека са основани върху ценността на личността и трябва да бъдат насочени към реализиране на нейното достойнство. Именно затова съдържанието на правата на човека не може да не бъде свързано с нравствеността. Откъсването на тези права от нравствеността означава тяхната профанация, защото безнравствено достойнство не съществува.

Ние сме за правото на живот и против "правото" на смърт, за правото на съзидание и против "правото" на разрушаване. Ние признаваме правата и свободите на човека дотолкова, доколкото те помагат за издигането на личността към доброто, опазват я от вътрешното и външното зло, позволяват й да се реализира положително в обществото. В светлината на това ние уважаваме не само гражданските, политически права и свободи, но също така и социалните, икономическите и културните права.

Правата и свободите са неразривно свързани със задълженията и отговорността на човека. Личността, реализирайки своите интереси, трябва да се съобразява с интересите на ближния, на семейството, местната общност, народа, цялото човечество.

Съществуват ценности, които са не по-малко ценни от правата на човека. Такива ценности са вярата, нравствеността, светините, Отечеството. Когато тези ценности влизат в противоречие с реализирането на правата на човека, обществото, държавата и законът трябва да съчетават хармонично и едното, и другото. Не трябва да се допускат ситуации, при които осъществяването на правата на човека да потиска вярата и нравствената традиция, да води до оскърбяване на религиозните и националните чувства, на почитаните светини, да заплашва съществуването на Отечеството. Смятаме за опасно и "изобретяването" на "права", които узаконяват поведение, осъждано от традиционния морал и всички исторически религии.

Ние отхвърляме политиката на двойни стандарти в областта на правата на човека, както и опитите тези права да се използват за реализиране на нечии политически, идеологически, военни и икономически интереси, за налагане на определен държавен и обществен строй.

Ние сме готови за сътрудничество с държавата и с всички добронамерени сили в делото на  осигуряването на правата на човека. Особено важни области на такова сътрудничество трябва да станат опазването на правата на нациите и етническите групи на собствена религия, език и култура, отстояването на свободата на вероизповеданието и правото на вярващите за свой начин на живот, борбата срещу престъпленията на национална и религиозна почва, защитата на личността от произвола на властите и работодателите, грижата за правата на военнослужещите, опазването на правата на детето, грижата за хората, които се намират в затвора и социалните домове, защитата на жертвите на деструктивните секти, недопускането на тотален контрол върху частния живот и убежденията на човека, борбата срещу въвличането на хората в мрежите на престъпността, корупцията, търговията с хора, проституцията, наркоманията, игроманията.

Ние се стремим към диалог с хора от различни религии и с различни възгледи по въпросите на правата на човека и тяхното място в йерархията на ценностите. Днес този диалог повече от всичко друго ще помогне за избягването на конфликта на цивилизациите, за достигането на мирно съчетаване на различните светоусещания, култури, правни и политически системи на планетата. От това, доколко хората ще успеят да решат тази задача, зависи тяхното бъдеще.

Москва, 4-6 април 2006 г.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...