Сто години от обръщението на Екзарх Йосиф І за възстановяване на Светия синодБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи