Учен отправя предизвикателство към атеизмаВалентин Велчев. Великият Дизайнер. Задочен дебат със Стивън Хокинг. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2018 г.

Жанрът християнска апологетика е съвсем слабо застъпен у нас, и доколкото изобщо го има, е представен главно от чуждестранни автори и заглавия, и то в съвсем незначително количество. Това е твърде жалко, защото агресивният атеизъм и материализъм изобщо не си е отишъл от нашия живот, той облъчва жестоко и днес умовете на хората чрез образованието и медиите, пък и чрез цялата атмосфера на живота в страната ни с нейната убийствена бездуховност, изградена сякаш върху мотото “Няма Бог, всичко е позволено”. Но ако оставим настрана морално-екзистенциалното измерение на нещата, чисто доктринално атеизмът продължава да е настанен здраво в българското училище и университет и процъфтява там, без никой да се осмели да му отправи дори и един крив поглед. Имам предвид, разбира се, Дарвиновата теория за еволюцията, която си остава ядро и гръбнак на целия цикъл от естествени науки, както той се преподава днес на младите умове, пък и не само тя. На практика всеки научен факт, всеки естествен закон се поднасят в светлината на най-жесток атеизъм, натурализъм и материализъм. На този фон евентуалният учител по вероучение, за което толкова много се говори и се спори у нас, би бил за децата само една смешна екзотика, защото всяка негова дума ще се опровергава веднага от съседните кабинети по физика и биология. Неслучайно св. Юстин Попович беше нарекъл съвременното училище “кланица за млади души”. За нещастие, така е в днешния свят: вместо да пораждат благоговение пред удивителната мъдрост на Създателя, съвременните знания на човечеството за природата, стигащи в някои науки до невероятна красота и дълбочина, се използват за пропаганда на най-пошло и вулгарно безбожие – и за нищо друго.

И в тази интелектуална пустиня – колко радостно е, когато се появяват смели хора, въоръжени с необходимите знания, научна подготовка и интелект, които ни протягат ръка в тази безизходица и са готови да разкъсат омагьосания ѝ кръг! Един от тях е и Валентин Велчев, чиято нова книга “Великият Дизайнер: Задочен дебат със Стивън Хокинг” беше издадена тези дни от Университетското издателство “Св. Климент Охридски” и вече може да бъде намерена в книжарниците. Казвам това с особено задоволство, защото г-н Велчев е от много години автор на портала Православие.БГ и е добре познат на нашите читатели, а и неговият предишен труд “Вяра и наука”, който излезе през 2010 г. от издателство “Омофор”, се радва на заслужено голяма популярност. С новата си книга г-н Велчев отново отправя предизвикателство към онова, което се представя за “общоприета истина”, към всемогъщата в днешния свят материалистическа идеология, натрапвана днес на обществото наистина вече не с комунистически куршум и затвор, но с не по-малко солидни средства – финансови, пропагандни, образователни, институционални. Той изважда на светло много лъжи, разрушава с лекота идоли, които са ни били представяни за непогрешими още от времето на нашето детство – и го прави на базата на множество факти, на огромна събрана информация, включваща открития, направени през последните години и дори месеци и неизвестни на повечето хора; книгата борави с най-последните, най-топлите постижения на науката. Ерудицията на автора е огромна, впечатляваща. И целия този огромен материал той успява да поднесе с лекота и майсторство, без да преуморява читателя, водейки го сякаш за ръка през лъкатушещите лабиринти на безбройните научни хипотези, идеи, теории и очаровайки го със своята ведрина и хумор.

Заглавието “Великият Дизайнер” препраща към известната книга на покойния Стивън Хокинг “Великият дизайн”, която излезе преди няколко години и у нас. С атеистическите си убеждения и голямата си научна слава Хокинг стана нещо като знаме на съвременните атеисти, заедно с други известни “апостоли на атеизма” като Даниъл Денет, Ричард Докинс, Сам Харис, Кристофър Хитчънс. Днес те продължават делото на големите богоборци от миналото – Маркс, Ницше, Ленин и други. Както казва Хокинг в края на книгата си: “Защото има закон, като този за гравитацията, според който Вселената може и ще създаде себе си от нищото. Спонтанно създаване е причината да има нещо вместо нищо и отговаря на въпроса защо съществува Вселената и защо съществуваме самите ние. Не е необходимо да прибягваме до услугите на Бог, който да разгърне плановете и да задвижи Вселената”. Друг физик-атеист ни съветва: “Забравете за Иисус! Звездите са умрели, за да се родите вие”.

Трудът на Валентин Велчев е изграден като полемика с тези автори и техните възгледи, но той развива и собствена, добре обоснована философия на всемира, нахвърля – според мен доста успешно – насоките за създаване на един библейски модел на Вселената и нейната история, който води до съвсем конкретни научни предвиждания и може да бъде проверен емпирично и експериментално. Уводът, озаглавен “Философия на науката”, съдържа остроумна критика на традиционната натуралистично-редукционистка методология на науката, според която всичко, което съществува в света, е породено от естествени причини; този подход, който доминира в съвременната научна общност, не оставя, разбира се, никакво място за творческа намеса и интелигентен Създател. Авторът отправя смело предизвикателство към идолите, които господстват днес в умовете на хората – натурализма, редукционизма, еволюционизма. Първата част “Толкова изящна Вселена” е посветена на безбройното количество свидетелства от микрокосмоса и макрокосмоса, които разкриват красотата и мъдростта на великия Замисъл. Обикновено християнските апологети и полемисти се съсредоточават върху критика на Дарвиновата теория, забравяйки за науки като физиката и космологията, които в действителност са най-мощни съюзници на библейското учение. От чудесната, художествено изваяна постройка на атома до съдбата на галактиките и звездите – всичко носи печата на всевечния Разум, всичко “възвестява славата Божия” (Пс. 18:2). Авторът работи с най-последните изследвания и открития. Голямата интрига в съвременната космология е в това, че тъй като светлината от най-далечните космически обекти идва при нас най-късно, с милиарди години закъснение, то свръхмодерните средства за наблюдение на дълбокия космос – като орбиталния телескоп WMAP и други – ни връщат в най-дълбокото минало на Вселената и ни позволяват да гледаме като на филм разгръщащата се пред очите ни картина на Сътворението.

Във втората част “Тайнството на живота” се говори вече за произхода и развитието на живота на планетата Земя. И тук авторът се основава върху огромна и най-свежа информация, като последните открития, за които става дума, са от лятото на текущата 2018 г.!… Търпеливо и внимателно са проследени всички абсурди, в които затъва еволюционизмът, спасяван вече повече от век с всевъзможни нагласени пристройки и надстройки и ad hoc хипотези, които всъщност показват само едно – неговата неспасяемост. А пред загадката на самото възникване на живота материалистическата наука изобщо стои унила, с помръкнал поглед и увиснала челюст… Ето какво казва например известният философ на науката Карл Попър: “Онова, което прави произхода на живота и на генетичния код мъчителна загадка е следното: генетичният код няма никаква биологична функция, освен ако не се преведе – т.е. ако не доведе до синтез на протеините, чиято структура е съставена чрез кода. Но механизмът, чрез който клетката превежда кода, се състои от поне петдесет макромолекулярни компоненти, които също са кодирани в ДНК. По този начин кодът не може да бъде преведен, освен ако не се използват някои продукти на неговия превод. Това представлява непреодолимо препятствие или по-скоро омагьосан кръг за всеки опит да се формулира модел или теория за създаването на генетичния код. Така се изправяме пред възможността произходът на живота (подобно на произхода на Вселената) да се превърне в непреодолима бариера за науката и в провал на всички опити биологията да се свежда просто до химия и физика”.

Третата част “Християнските корени на модерната наука” разбива всички лъжи за войната, която уж се е водела в миналото между християнството и науката, и разплита внимателно безбройното количество заблуди в това отношение, с които са омотани хорските мозъци. Сравнявайки основните черти на библейския мироглед и принципите на научното познание, авторът показва, че между тях има фундаментална връзка, че модерната наука не само е създадена от вярващи християни, но и е органичен плод на християнската цивилизация. Едва ли може да има питане по това доколко важен е този въпрос за полемиката между атеизма и християнството. Заключението “Кой Бог?” съдържа философски и богословски изводи от огромния разгледан материал. За разлика от протестантите, развили през втората половина на ХХ в. теорията на т. нар. “научен креационизъм”, и католиците, склонни да приемат дарвинизма в обвивката на т. нар. “теистична еволюция”, Православната църква, за съжаление, не се е произнесла досега по тези въпроси, въпреки огромната им екзистенциална важност за съвременния християнин. Авторът се опитва да запълни тази празнота – да формулира една автентично-православна позиция, опряна върху Писанието и отците на Църквата. Интересна и оригинална е и идеята на автора за едно качествено ново математико-логическо доказателство за съществуването на Бога, което се опира и на огромния емпиричен материал, разгледан в книгата. В края си тя е снабдена с терминологични речници – физико-космологичен, биологичен и богословски, доста полезни за читателя, а също и с бележки и използвана литература.

Поздравяваме г-н Велчев за огромния му труд и за апостолските му усилия. Това несъмнено е човек с дух на будител и просветител и с една бунтовническа жилка, която толкова липсва на нашето време на всеобщ конформизъм и примирение. Той не се колебае да се изправи срещу мнението на мнозинството, на което слабите хора робуват, дори ако то е напълно противоположно на истината. Ще цитираме и някои от отзивите за неговата книга:

Книгата на Валентин Велчев отстранява вековни заблуди, на първо място сред които е клеветата за несъвместимостта между християнската вяра и науката, както я разбира Новото време. В дебат с налагани натуралистични теории авторът посочва неточности, предвзети интерпретации на факти и произволни спекулации. Но не това е основното. Ударението пада върху изграждането на обосновани хипотези, търсещи отговор на фундаментални въпроси като произхода на вселената, на живота, на мисленето и т.н. Построено едновременно естественонаучно и богословски, изследването се нарежда сред тези, които необходимо трябва да бъдат взимани предвид при подхода към базисните и решаващи теми на съвременната наука. Проф. дфн Георги Каприев

Книгата “Великият Дизайнер” на Валентин Велчев си поставя амбициозната задача да интерпретира от библейска гледна точка множество факти от физиката и биологията. Целта е да се подкрепят твърденията, че светът е бил сътворен, че той има Творец и цел, и че пред човека като разумна твар със свободна воля стоят морални отговорности и следсмъртна перспектива. На биологията са посветени около 30% от материала, като тази част, освен че е значителна по обем, е и твърде богата на примери. Тук ще се запознаете с научни данни, подкрепящи разбирането за сътворен свят, което е в противовес с еволюционната теория. Изданието попълва съществена празнина в съвременната българска книжнина, уникално е с многообразието на разглежданите обекти, с изобилните исторически и богословски препратки. Всичко това ме кара да препоръчам този интересен труд, който е призван да подтикне критичния и любознателен читател да изпита собствените си представи по темата. Проф. д-р Христо Гагов

Заслужава си да отбележим и сполучливото решение на художничката Симона Петрова, украсила корицата с известната картина “Христос в пустинята” на големия руски художник от XIX в. Николай Ге.

Официалното представяне на книгата “Великият Дизайнер. Задочна полемика със Стивън Хокинг” ще се състои на 22 ноември от 18 ч. в Конферентната зала на Ректората на Софийския университет. Желаем ѝ успех и се надяваме, че тя ще стигне до максимален брой читатели у нас. На добър час!

 

 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...