За покаянието и духовната борбаИзточник: сп. Мирна, бр. 13

Целият ни земен живот, от раждането до последния ни дъх, в края си ще застане пред нас като един цялостен акт. Неговото съдържание и качество ще могат да бъдат видени в един миг. Представете си съд от идеално чисто стъкло, пълен с вода; от пръв поглед може да се каже чиста ли е тази вода или не, и доколко е чиста. Тъй ще бъде с нас след преминаването ни в другия свят. Всяко едно, макар и мимолетно, движение на сърцето или мисълта ни, оставя следа в общата сума на нашия живот. Да предположим, че за целия срок на земното ми съществуване през сърцето ми един-единствен път е пробягнала зла мисъл, например за убийство (вж. Мат. 15:19). Тази единствена мисъл ще остане като тъмно петно върху тялото на моя живот, ако не бъде изтръгната чрез покайното самоосъждане. Невъзможно е да бъде скрито нищо: “Няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае” (Лук. 12:2-3). Често се самоуспокояваме, мислейки си, че никой не ни е видял, или че никой не знае за какво мислим или какво правим. Но когато сме изпълнени с грижата за подготовката ни за вечността, всичко се изменя, и ние се стремим да се освободим от всякаква тъмнина в нас.

“Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда” (1 Иоан. 1:8-9). Чрез искреното си разкаяние, придружено от решително самоосъждане пред Бога и хората, вътрешния човек се очиства, и водата в съда, прекарана през духовния филтър на покаянието, се възвръща към своята чистота. Когато се изповядвам, обвинявам себе си във всички злини, защото в целия свят не намирам такъв грях, който да не съм сторил, па макар и с мигновено умствено докосване. Самата възможност за едно такова движение на духа ми е показателна за греховното ми състояние. И кой може да бъде напълно уверен, че е извън властта на посещаващите го страстни идеи? И къде е гаранцията, че мигът на докосването на лошия помисъл до мен не ще се превърне във вечност?

Молитвата, принесена на истинния Бог по подобаващия начин – “с дух и с истина” (Иоан. 4:23) е нетленно, неразушимо битие. Психологически можем да забравим за нея сред житейската суета, но тя вечно бива пазена от Самия Бог (вж. Лук. 10:42). В деня на възкресението и съда, всичкото добро, което сме сторили в продължение на целия си живот, ще застане редом с нас, оправдавайки ни; и обратно, всичкото сторено зло ще ни изобличи, ако не е било принесено съответстващото покаяние. Лошите постъпки и недобрите думи могат да бъдат изтрити от душата чрез сълзите на покаянието, колкото и странно и логически невъзможно да ни се струва това. Разбира се, лекуват се отрицателните последици на греха върху нас, изчезва отрицателната сила на извършените от нас действия по отношение на ближните; пълнотата на живота се възсъздава от божествената сила, но не чрез едностранното вмешателство на Бога, а винаги в съединение с покаянието и разположението на хората, защото Бог нищо не прави с човека без участието на самия човек.

От пътищата, водещи до опознаването на нашите грехове, най-важният е вярата в Христовата Божественост, заради която върху човека слиза любовта на Светия Дух. Позналият от опит светия огън на Божествената любов естествено се стреми да пребъде в това благодатно състояние. И ако той извърши каквото и да било на дело или само в едно вътрешно движение, последица от което е отслабването на чувството за Божията любов, то самото намаляване на благодатта, без каквито и да е рационални психоанализи, е показател за нашето отстъпление от Божията Правда. Тогава духът ни устремно се обръща към Бога с покайна молитва, чрез която идва и опрощението като възстановяване в любовта. И колкото по-голяма е била опознатата благодат в часовете на посещенията на Светия Дух, толкова по-болезнено и дълбоко е разкаянието. Такъв човек живее пред Бога в простота, като че ли без разсъдъчни размишления, воден от любовта и от страха Божий; такъв човек може да възлезе дори до съвършенство в светостта, без сам да подозира това (вж. Лук. 17:20).

Друг път за познанието на греха е когато човешкият дух поставя себе си пред съда на словото Божие. Чрез разумен контрол на своето вътрешно състояние той се убеждава, че не пази заповедите, и по силата на това принася покаяние. За да може този път да го приближи до търсеното, е необходимо усърдно поучение в закона Господен, понеже “широка е заповедта Божия” и “углубишася зело помишления Господни” (ср. Пс. 118:96; 91:6).

Човешката съвест и ум по своята способност да проникват в областта на Духа стоят много по-ниско от дадените ни заповеди (вж. Иоан. 3:20). За пълнотата на покаянието е необходимо да се върви и по двата пътя – на сърцето и на ума, които сетне се сливат в едно в акта на същинския вечния живот. “Бог е любов” (1 Иоан. 4:8), Той познава Себе Си и нас по абсолютен начин и всичко в Него е едно. Тъй и човекът трябва да стигне преди всичко до състоянието на Божията любов, а сетне до богопознанието (вж.1 Иоан. 4:7,8) и до самопознанието; до проникването в предвечната идея на Бога за Човека.

“И рече им: тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи.” (Лук. 24:46, 47). Неизразимо велик е дарът на покаянието – с него е свързано проникването на нашия дух в Тайната на безначалния Бог и наш Отец. Не другояче, а само чрез покаянието ние битийно възприемаме Откровението – какъв е бил замислен човекът преди сътворяването на света в предвечния Съвет на Светата Троица.

В началото на покаянието преобладава горчилката, но скоро след това виждаме как в нас прониква енергията на новия живот, извършваща чудесна промяна на ума. Самото покайно движение се показва като откриване на Бога на любовта. Пред духа ни се откроява все по-ясно неописуемо великолепният образ на Първозданния Човек. Съзрели тази красота, ние започваме да осъзнаваме на какво страшно изкривяване е била подложена у нас първичната идея на Твореца за нас. Изхождащата от Отца Светлина, ни дава “познанието на славата Божия, проявена в лицето на Иисуса Христа” (2 Кор. 4:6). Сам Той е казал: “Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец” (Иоан. 6:44). Благодатта на покаянието разкрива у нас образа на Сина Отчий. О, колко болезнен е този процес! През сърцето ни преминава меч с нажежено острие. И как да говоря за ужаса, който ни овладява тогава? И как да опиша този акт на нашето възсъздаване от Бога? Образът на Единородния и единосъщен на Отца Син и Логос възпламенява в нас силното желание да Му се уподобим във всичко. И отново се оказваме в парадоксално положение – страдаме, ала с друго, неведомо преди страдание. Това страдание ни вдъхновява, а не ни убива. В него съприсъства една нетварна сила. Ние сме хвърлени в Божията безпределност. Ние сме в изумление от извършващото се вътре в нас събитие. Ние сме обсебени от неговото величие. Ние се свиваме, смаляваме се до крайност в съзнанието за самите себе си и заедно с това Бог идва да ни прегърне, подобно на евангелския Отец (вж. Лук. 15:20). Страхът и трепетът си отиват от нас, давайки място на “удивлението от Бога”. Той ни облича в скъпоценни одежди; украсява ни с високи дарове, а най-големият от тях е всеобхващащата любов. Нашето първо, покайно страдание, се превръща в любовна радост и сладост; сега любовта приема нова форма – на състрадание към всяко, лишено от Божията Светлина, същество.

Грехът винаги е престъпление срещу любовта на Отца. Той се проявява като отдалечаване от Бога и като скланяне на волята ни към страстите. Покаянието винаги е свързано с въздържане от греховни влечения. И извън християството се води борба с някои страсти; в хуманизма се правят опити да се преодолеят едни или други пороци; но доколкото отсъства познанието за дълбинната същност на греха – гордостта, този зъл корен си остава неизтръгнат и трагизмът на историята не престава да нараства.

Откъс от книгата "Ще видим Бога както си е"

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...