А неправославните?Може да харесате още...

5 Отговори

 1. мунчо каза:

  Дядо Калиник припечелва като брокер –
  http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-01-31&article=397901

 2. Стефан Чурешки каза:

  В човешкия живот се срещат няколко основни положения, касаещи занятието, квалификацията и присъствието на институциите и отделния човек в обещството. Това е непрекъснатото доказване на заявлението за присъствие в обществения процес, използването на чужди достижения според различната видове легитимност за експлоатация на труда и знанието, лежането на стари лаври и използването на ресурс и присъствие срещу заплащане. У нас БПЦ използва чужд труд с исторически и национален ореол, който в България в модерността се прави много лесно и е с мистико-конспиративни норми на присъствие в обществото, БПЦ лежи на стари лаври и не признава принципа на пазарното начало. Фактически ако „Църквата“ иска да бъде това, за което има претенции, то расоносеца, който иска да направи събранието на вярващите център на живота им следва да има много висока хуманитарна и творческа квалификация и да бъде част от народа.
  http://www.bg-history.info/5426/Istoricheskata-priemstvenost-kato-duhovno-vuzpitanie.html

 3. Стефан Чурешки каза:

  Легитимността на БПЦ да се разпорежда безконтролно с ресурса на българите в общата сума на изчисление на националния ресурс произлиза от нейното настояване, че е божествена институция и БОг е поверил хората в България за ръководство от страна на БПЦ. Другият основен довод е съхранението на Държавната идея в бездържавните периоди, запазването на нацията от претопяване през вековете и участие в национално-освобидителните борби през османския период и по-късно грижа за българите извън границите на Държавата. другият довод е антикомунизъм и борба срещу атеизма и антитеизма на управляващите България. Това са основните извори на все и вся на присъствието на БПЦ в живота на българите и експлоатацията на ресурсите им. Същевременно БПЦ използва светски политически практики и връзки с международни дейци на религията за да си закрепи позицията Анализът на историческите твърдения обаче показва манипулация и понякога безпочвеност – къде се документите за това, а божественото присъствие е аксиома

 4. Стефан Чурешки каза:

  Един от девизите на комунизма беше предотвратяването на експлоатацията на човек от човека. За физическия и техническия труд не знам, но за интелектуалния, познавателния и духовния труд в България съществуват сериозни разработки, които експлоатират българите. Тези разработки лежат на идеята, че на българите им се полага безплатно образование, безплатна култура-най-доброто, което е много евтино в сравнение с други цени на стоките и услугите в нашата Родина. Основен експлоататор на интелектуалния и духовния труд е БПЦ – през Възраждането е помагала за образованието, здравеопазването и социалната дейност, което се очаква от Нея и сега според текста на Закона за вероизповеданията и режима на БПЦ, но през последните 7Ог. тези функции върши Държавата, частни организации и фондации, като религиозната продукция у нас носи подавляващо чужд произход, дарен на вярващите с тайна цел или алтруистично от чужди фактори.Идея за святообщонародно дело и божественост на БПЦ -мотивите за това положение

 5. о. Павел каза:

  Кое е истинското българско църковно пеене? – http://www.helikon.bg/books/135/162769_koe-e-istinskoto-balgarsko-tcarkovno-peene%3F.html