Грузинският парламент е против отделянето на Православната църква от държаватаБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи