Сръбската църква предлага отлагане на Всеправославния съборБЛИЗКИ ТЕМИ: