Съобщение на Московската патриаршия по повод преминаването към системата за електронна идентификация


Източник: Седмица.Ru

По повод масово разпространяващите се сред част от вярващите опасения, свързани с електронната идентификация на гражданите, създаването и обединяването на електронните бази на личните данни, а така също и започналото или планирано в някои страни издаване на нови документи за самоличност, съдържащи електронна информация за биометричните данни на хората, Светият Синод на Руската православна църква е излязъл с официално съобщение.

„Съзнавайки необходимостта от грижата за обществената и държавна безопасност, борбата с престъпността и особено с тероризма, Светият Синод се отнася с разбиране към загрижеността на власт-имащите за задължителната организация на  регистрация на населението, като счита, че няма нищо греховно в самия факт на организирането на регистрацията на населението…

Няма нищо греховно и в това, че за регистрирането на гражданите, за осигуряването на безопасността на човека и обществото, се използват последните технически постижения, в това число и електронните средства, само развиващи вече обичайните методи. Така, описанията на изображението на човешкото лице и тяло са се използвали с цел безопасност още в древните векове. Усъвършенстването на способите на тяхното записване не носи в себе си нищо принципно ново.

Въпреки това, заедно с редицата технически преимущества, създаването и обединяването на масиви лична информация, а също така и развитието на електронните средства за разпознаване на личността крият в себе си немалко опасности. Расте зависимостта на човека от неизбежните технически сривове, грешки, небрежност на персонала или вмешателство на зломишленици. Не е изключена възможността за централизирано събиране на сведения за частния живот на гражданите и техните убеждения. Това създава заплаха за правата и свободата на личността, прави възможен тоталния контрол на човешкия живот, в това число и на неговия мироглед. Такова развитие на събитията усилва опасността от преднамерено отношение спрямо човека въз основа на неговите религиозни, политически и други възгледи.

Тази опасност приема доста реални очертания в момент, когато в националното и международното право укрепват идеите за нравствения и мирогледния релативизъм.

За православните християни, вярващите на нашата Църква, понесли през ХХ век невиждани по мащаба и жестокостта си гонения за изповядване на името Христово, възможността да живеят съгласно нормите на вярата е извънредно скъпа. Във връзка с това, Свещеноначалието на Руската православна църква води не безуспешен диалог с власт-имащите по дадения кръг въпроси, като информира църковния народ за хода и резултатите от този диалог…

В частност е отбелязана опасността от събирането и съхраняването на данни за частния живот на хората, особено за религиозния и политическия им избор, здравословното им състояние, кръга на общуване, пътуванията и т.н.

Неоправдано се смята дистанционното събиране на данни за човека без неговото знание, особено на места, където той не е задължен да се представя.

Всеки човек трябва да знае каква именно информация за него се съдържа в „електронното досие” и да има възможност да изключва от нея сведения, изгубили актуалността си. Би следвало, по мнението на Църквата, списъкът на събираните и съхраняваните данни да се определи ясно и да стане общоизвестен…

Не трябва в системата на регистрация да се приписва на хората някакъв номер, който да се използва вместо име. Подобно на номера на паспорта, регистрационните номера могат да се отнасят не към личността, а към документа или към записа в базата данни.

И накрая – и това е най-главното, – недопустимо е хората, които по различни причини се отказват от участието в новата идентификационна система, да бъдат маргинализирани, съществено ощетявани в правата им, подложени на дискриминация при приемане на работа, при разпределяне на социална помощ и така нататък. За тези граждани трябва да бъде предвидена алтернатива, която да им позволи пълноценно да живеят в обществото, да не възпрепятства осъществяването на правата и свободите им, ползването на законните привилегии, независимо от тези или други форми на идентификация на личността.

Призоваваме православните християни да помнят, че приемането или неприемането на новите документи, в това число съдържащите електронна информация за природните свойства на човешкото тяло, не трябва да бъдат повод за осъждане на едни християни от страна на други, за всяване на смутове и разколи в Църквата.

Хилядолетният опит на живота в Христа свидетелства, че Господ пази вътрешната свобода на християнина, в каквито и условия да се намира той, защото „Господ е Духът; дето пък е Духът Господен, там има свобода” (2 Кор. 3, 17)”.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...