Тържествено отбелязаха приключването на реставрацията на Божи гробБЛИЗКИ ТЕМИ: