Католичността на ЦъркватаМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. Според оригиналните исторически данни, а не според фалшификациите в българската историография след 1878 година и особено през комунизма, българският народ е създаден не по етнически, а по религиозен принцип. Българите идват на Балканския полуостров водени от пророци и от месии, които трябвало да подготвят народа за неговата историческа мисия, която според старобългарските документи и някои белези на народопсихологията ни е мисия в защитата на истинската вяра по последните времена на света. Затова след Покръстването връзката между народа и Църквата е била много силна, ние имаме народно-съборно начало, което се проявява най-ярко в борбите за Екзархията, а епископа в България е бил най-качествения човек, който българите са могли да излъчат. Българите се считат за покровителствани от Светия Дух и затова разпознаването, използването и възнаграждението на Божиите дарби е било дело на Църквата. Днес с това се занимава Държавата, а Църквата е интернационален политико-финансов инструмент.

  2. Освобождението от турско робство през 1878 е сериозен повратен момент в развитието на българското общество. По правило от данни на истинската народопсихология българинът вярва в Бога и в силите и талантите на народа си. След 1878 година управляващите, изключително неграмотни заради лошото образование през Възраждането, мистични конспиратори и поклонници на модернизма не разбират историческите заслуги на Църквата, подценяват вярата в Бога и преместват култа на българите от култ към истината, който е свойствен и за езическия период, към култ към силата – вж-девиза на Народното събрание, която сила се очаква да направи Велика България, култа към която се налага у нас чрез функцията на историята. Така важното учреждение става Държавата и войската, към които се насочват по-грамотните и надарени българи. Националното обединение е етап от реализирането на Велика България, като култа към силата и неграмотността ни принизяват Църквата. Този култ към силата ражда културните извращения и днес.