Основни грешки и заблуди при старостилците


Сам Той ми дарува истинско познание на това, що съществува, за да позная строежа на света и действието на стихиите, 
началото, края и средата на времената, повратните смени и измененията на времената.
Книга Премъдрост Соломонова, Гл. 7: 17 – 18

 
Апологетите на Стария юлиански календарен стил по правило са много уверени в своята безпогрешност. Като най-силни аргументи те изтъкват мненията по Църковно-календарния проблем на някои късни православни авторитети. Късни, защото проблемът се е появил на бял свят през м. октомври 1582 г., когато е създаден Григорианския календар. На второ място, изненадващо за мен, те се осланят на античната и съвременна астрономическа наука и хронология. Старостилците също така смятат, че ако православните преминем към Григорианската пасхалия, Благодатният огън ще престане да слиза на Божи гроб на Великден. Позоваването на Св. Писание и Правилата на Вселенските и Поместни събори те високомерно считат за нещо, което a priori необоримо доказва тяхната теза и изобщо не може да се коментира. Но точно в това отношение те се заблуждават, тъй като превратно тълкуват съответните библейски текстове и Правилата. 
 
Трябва да се направи едно важно уточнение. Същински старостилци са общности от православни християни от типа на тези, начело с българския епископ Фотий. В този смисъл, поместни църкви като Руската, Сръбската и Йерусалимската бих назовал от гледна точка на използвания за богослужебния кръг календар, като моностилни (изцяло се придържат към Юлианския календар). Българската, Румънската, Еладската и др. църкви обаче са двустилни,  защото за неподвижните църковни празници използват Григорианския календар, а за подвижните – Юлианския календар. При тях резултатът е плачевен. Получава се една календарна еклектика или казано направо – какафония в богослужебния годишен кръг.
 
Защитниците на двустилието пък са по правило конформисти и са за запазване на календарното статукво. Псевдомъдрият, вече станал крилат израз “Църквата празнува събития, а не дати”, пуснат в обращение от един наш митрополит, двустилците смятат за истинска премъдрост. Вярно е, че Църквата чества събития, но конкретните събития трябва да си имат установени конкретни дати и е напълно недопустимо денят в памет на Светите братя Кирил и Методий да се чества на практика на две дати – 11 май и 24 май.
 
Както е казано в Книга премъдрост на Иисуса, Син Сирахов, 47:12, “Той даде на празниците благолепие и с точност определи времената, та песнопевците да хвалят светото Негово име и от ранно утро да огласяват светилището”.

 
За мое голямо щастие, доколкото зная, Финландската православна църква служи изцяло по Новия григориански календарен стил. Следователно с основание тя може да се нарече същинска новостилна православна църква.
 
Най-типичните и най-често срещани грешки и заблуди при старостилците са следните:
 
1. Фанатично поддържания мит, че Юлианският календар е Светоотеческия календар. Юлианският календар е създаден от античния учен-езичник Созиген по нареждане на езичника Юлий Цезар с основна цел да бъде единен административен календар за тогавашната езическа Римска империя. Созиген гениално се справя с поставената му задача, като напълно откъсва месеците в календара от астрономическите фази на нашия спътник Луната. По този начин месеците в календарната година са определени чисто административно, в резултат на което Юлианският календар става изключително светски календар поради факта, че многобройните култове в Империята са следели фазите на луната за своите религиозни обряди. Аз съм съгласен, че поради хилядолетното й използване в литургията, Юлианската пасхалия вече е осветена, вече е свещена. Но ако ние православните приемем изцяло Григорианската пасхалия, тя също ще стане свещена, защото не дните (датите)  освещават Църквата, а обратното – Църквата освещава дните и изобщо безспирния ход на Времето.        
 
2.  Без никакви логични доводи старостилците възприемат Григорианския календар като едно ужасяващо сатанинско изобретение на Римокатолицизма и Папството, което всеки миг може да погълне и асимилира цялото световно Православие. Дебело искам да подчертая, че Григорианският календар не е някаква коренно различна календарна система, а само гениално просто сверен през 16-ти век Юлиански календар от придворните учени на папа Григорий XIII. За необходимостта от сверяването на Юлианския календар се е изказал дори великият Йохан Кеплер. Известно е, че Коперник е бил поканен да работи по въпроса, но е отказал, защото се е смятал за недостатъчно подготвен.
 
Спрямо какво Григорианският календар представлява сверен Юлиански календар? Точният отговор е: спрямо годишните сезони (пролет, лято, есен и зима). Защото Юлианският календар е нефиксиран, подвижен спрямо началото и края на  всичките четири сезона. По този начин постепенно пролетните месеци ще станат летни, летните есенни и т. н. Самото Св. Писание повелява календарът изобщо да бъде неподвижен, “прикован” към годишните сезони: “И рече Бог: да бъдат светила на небесната твърд, (за да осветляват земята и) да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години” – Битие 1:14. Св. Отци са категорични за този библейски стих – тук под "времена" се разбират годишните сезони.
 
3. Пряко от гореизложените в т.1 и т. 2 грешки и заблуди на старостилците,  произтича един техен несъстоятелен аргумент, че Григорианският календар е несъвършен защото е създаден на основата на геоцентричното виждане за Слънчевата система. Сякаш Юлианският календар не е създаден при пълното господство на Аристотелизма в античната натурфилософия, когато Земята се е считала за неподвижен център на Вселената! Впрочем, дори съвременните астрономи измерват продължителността на земната година, като приемат за удобство, че Слънцето се върти около Земята, а не както е в действителност.       
 
4. Най-грубата грешка допускана от някои старостилци, но и двустилци,  е  безумното твърдение, че Св. Отци на Първия вселенски събор са премахнали 3 (три) денонощия от Юлианския календар?! Напълно недоумявам как е възможно подобно твърдение да се среща в някои статии по Църковно-календарния проблем. Нужно ли е да се напомня, че Първият вселенски събор най-малко е бил международен конгрес на астрономи и астролози (по онова време астрономите са били и астролози).   
 
5. Някои старостилци и двустилци  упорито мултиплицират една друга още по-груба грешка и по-голяма заблуда без изобщо да се замислят и да поглеждат Правилата на Св. Православна църква. Те често пишат и говорят за Правило на Първия вселенски събор за празнуване на Пасхата.
 
СЪБОРЪТ НЕ Е ОСТАВИЛ ПОДОБНО ПИСАНО ПРАВИЛО
 
Напълно осъзнавам какво негодувание ще предизвика това мое категорично заявление, тъй като добре съм запознат с Първо правило на Антиохийския събор: “Всички, които дръзват да нарушават постановлението на светия и велик Събор, състоял се в Никея в присъствието на преблагочестивия и боголюбезен цар Константин относно празника на спасителната Пасха, да бъдат отлъчени от общение и отхвърлени от Църквата, ако продължават упорито да се противят на доброто постановление….” Но фактът си остава факт: Самото съборно решение не е стигнало до нас в писмен вид.  Както сполучливо отбелязва един руски автор, твърде е вероятно да е имало само устно “джентълменско споразумение”.
 
6. В настоящото изложение стигнахме и до превратното тълкуване на Правилата от страна на старостилците. Прочутите 7-мо и 70-то Апостолски правила за Пасхата съответно гласят:                                    
 
Правило 7: “Епископ, презвитер или дякон, който празнува  светия ден на пасхата преди пролетното равноденствие наедно с иудеи, да се низвергне от свещен чин”.                                                                         
Правило 70: “Епископ, презвитер, дякон или въобще броящ се в клира, който пости наедно с иудеи, празнува наедно с тях или приема техни празнични дарове, като опресноци или нещо подобно, да бъде низвергнат, а мирянинът да бъде отлъчен”.
 
Същността на огромната заблуда на старостилците тук е същевременно и цялата същност, скритата сърцевина на Църковно-календарния проблем, и съвсем логично тук се крие и златното ключе за пълното разрешаване на проблема.
 
ЦЯЛАТА РАБОТА СЕ СЪСТОИ В СЛЕДНОТО: НАВСЯКЪДЕ В ПРАВИЛАТА ИЗРАЗЪТ “НАЕДНО С ЮДЕИ” КАТЕГОРИЧНО И ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗБИРА (ТЪЛКУВА) НЕ ПРЕВРАТНО, В ТЕМПОРАЛНИЯ МУ СМИСЪЛ, А В КОЕКЗИСТЕНТНИЯ МУ СМИСЪЛ. С ДРУГИ ДУМИ, НЕ Е ГРЯХ, НЕ Е ЕРЕС, НЕ Е БЕЗЗАКОНИЕ, АКО ДАТАТА НА ХРИСТИЯНСКИЯ ВЕЛИКДЕН СЪВПАДНЕ С ДАТАТА НА ЕВРЕЙСКАТА ПАСХА, КАКТО СЕ СЛУЧВА ПОНЯКОГА ПРИ КАТОЛИЦИТЕ. ГРЯХ, ЕРЕС, БЕЗЗАКОНИЕ БИ БИЛО САМО КОГАТО И КЪДЕТО ХРИСТИЯНИ И ЮДЕИ СЪВМЕСТНО, В ЕДНО ПОМЕЩЕНИЕ, НА ЕДНА И СЪЩА ПРАЗНИЧНА ТРАПЕЗА, ПРАЗНУВАТ ЗАЕДНО ПАСХАТА. ТОЗИ ИЗВОД, ЕПОХАЛЕН И РЕШАВАЩ ЗА ЦЪРКОВНО-КАЛЕНДАРНИЯ ПРОБЛЕМ, СЕ НАЛАГА ОТ САМО СЕБЕ СИ, ВЕДНАГА ЩОМ ЧОВЕК ПРОЧЕТЕ ОСЕМТЕ СЛОВА ПРОТИВ ЮДЕИТЕ НА СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ. 
 
Изобщо, колкото повече вникваме в Правилата, касаещи Пасхата, както според “буквата”, така и според Духа, толкова повече осъзнаваме, че основната болка и грижа на св. отци от Първия Вселенски събор е била всички християни по света да празнуват Великден на една и съща дата, в един и същ ден. В известното послание на император Константин Велики до всички епископи, които не са присъствали на Първия Вселенски събор в Никея, се казва: 
 
“…всички християни навсякъде да честват Пасхата в един и същ ден..”        
 
Единствената разлика между 325 г. сл. Хр. и нашето време е в средството за постигането на така желаната от св. отци цел. Ако в IV век сл. Хр. единството в празнуването, по историческа необходимост, се е постигнало чрез категоричното разграничаване от юдеизма, то в наше време единството може да се постигне само по един начин – световното Православие да приеме изцяло Григорианския календар в богослужението си.
 
Без съмнение старостилците остро биха възразили. “Откъде накъде?”, ще кажат те, “Нека католиците да приемат изцяло Юлианския календар”. Старостилците обаче постоянно забравят, че св. отци от Първия Вселенски събор не са се съмнявали, за миг не са се поколебали, че трябва да служат по тогавашния вселенски, общоприет, граждански Юлиански календар. Изобщо не са сметнали за нужно да съставят нов богослужебен християнски календар. Следователно, по аналогия, и в наше време всички християни без изключение трябва да приемат сегашния всемирен граждански календар, т.е. Григорианския.
 
Аналогията е всеобщ юридически метод за разрешаване на казуси, прилаган в Римското право, Шариата, разбира се и в Църковното право и др.
 
7. Що се касае до превратното тълкуване на Св. Писание от старостилците, ще кажа следното: 
 
Юдейският и ислямският религиозни календари действително са свещени за тези две религии. Календарите им са доста различни като системи, като своебразни скали за измерване на времето, в сравнение със световния граждански и светски Григориански календар. В юдаизма началото на лунните месеци (новомесечията) са свещени, шабатната вечер в петък и шабатната събота е свещена, началото на годината (Рош ашана) е свещена и т. н. В исляма всички месеци са свещени и особено месеците реджеб, шабан и рамазан; петъкът е свещен заради общата молитва и т. н. В християнството обаче, календарът като такъв никога не е бил канонизиран, никога не е бил свещен, с изключение на Пасхалията, както вече бе обяснено.
 
Може да се канонизира морално-етична норма или човешка личност, но не и такова човешко изобретение, каквото е календара. Поради това всички библейски цитати, на които се опират старостилците, всъщност ги разобличават, защото смисълът на тези места в Св. Писание е именно да не се фетишизира календарът и спазването му да не се превръща в  идолопоклонство.
 
Няма да се изморя да пиша и да повтарям: Няма никакви догматични и канонични пречки целият Православен свят да премине изцяло по Григорианския календар.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...

41 Отговори

 1. Никола Владиков каза:

  Безспорно, няма догматични и канонични пречки свещу новия календар, но все пак за католичноста и икуменичността на православната Църква, не е ли по добре да се върви към един календар. Още повече че в днешният свят, с безбройните му начини за комуникация, чисто практически, това несъответствие на празниците в двата календара означава че даден празник се отбелязва в различни дни от различни групи верни в православния свят.

 2. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  Не знам защо изобщо се дискутира въпросът с календара. Проблемът при старостилците е, че те изобщо не са християни според известните норми на християнска практика и поведение както при другите деноминации, така и при корените на българското православие и християнската опитност на Изтока. При тях липсва както братолюбие, така и човечност, грижа за ближния, любов към човека, уважение и отдаване на слава и чест на Божието творение – човека и неговите свише дадени дарби. Старостилците са едни религиозни комунисти, както и голяма част от кадровия състав на БПЦ, които следят за иделогическата чистота на членската си маса и които не признават факта, че Бог си има избраници, угодници и любимци, които избира от цялото човечеството за да разнасят истините на вярата и образеца на богоподобния живот. Старостилците на споменатия Росен Сиромахов, обявяващ себе си за епископ Фотий са една руска секта, захранвана целево от Америка и Гърция и изключително отвратителна в отношението си към хората.

 3. Иван Г. каза:

  Не съм старостилец, съгласен съм с горното мнение. Проблемът е в пълното разместване на събитията. Компенсацията от 13 дни не може да се прилага и към събития преди 1000 години например – от тогава са се отместили само с 6 дни, В следствие на това голяма част от празниците не се празнуват по нито един от двата календара. Има причина астрономите да използват юлианския календар – той просто мери време, защото въртенето на земята около ост й се влияе от много по-малко фактори от равноденствието – като прецесия, смущения в орбитата от други небесни тела и др.

 4. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  анти еволюция част 3 –
  http://www.novinar.net/news/6-kreatcionizam-sreshtu-evoliutciia–chast-3_MzM0NTs3.html

 5. Красимир Георгиев Маринов каза:

  Разбира се, че проблемът не е в датите, сами по себе си. И докато се вторачваме в детайлите изпускаме огромния ФОН, на който се развива целия този „театър“. Календарната реформа в православната църква е ДЕТЕ на ИКУМЕНИЗМА, а икуменизма – ДЕТЕ на МАОНСТВОТО, КАТОЛИЦИЗМА и ПРОТЕСТАНТСТВОТО. Който желае може да отвори всеки официален сайт на темплиери или масони и да види приликата. Една от официалните им основни цели е безпринципно, механично обединение на всички монотеиски религии, единствено на принципа, че вярват в БОГ („велик архитект на вселената“). Всички знаят колко много се стремят масоните към обединение на всички нива – религия, политика, и т.н. и т.н. И така, трябва да преценим на кого искаме да служим, на Бога или на мамона (антихриста). А ние през това време спорим, кой календар е по-точен и с колко секунди 🙂

 6. Стефан Йорданов Чурешки каза:

  Идиотизацията на старостилието не е само в поддържането на календар, направен по асторономически принцип от езичници, а изместването на акцента в идеята за времеви цикъл, защото за сериозния вярващ, който е чел адекватно Библията се знае, че не е важна бройната част на годините, а това, какъв е духът на времето и колко вида времена има според казано в Еклесиаст и в трудовете на сериозни вярващи, в това число и български, които изследват духа, а не бройната дата на събитията и явленията в битието. А това каквъ е духът на днешното време никой не казва – старостилците пищят, че е отминало или отминава времето на Средновековието и византинизма, които те ревниво пазят, като си мислят, че така пазят православието, но това не означава, че е минало времето на християнството. Защото между идването на Христос и Страшния съд може да има благодатни времена вбъдеще по Божията промисъл.
  http://www.bg-history.info/5259/Za-vzaimovruzkata-mezhdu-dokazatelstvata-na-religiiata-i-na-istoriiata.html

 7. Никола Владиков каза:

  Важно е календарът да не се превръща в идол. А без да се проявява икуменичността (съборността, вселенността) на Църквата, се стига до един сектантски манталитет. На претенцията за непогрешимост, на отказ да се чуят аргументи, на отказ от диалог, до едно капсулиране, което умъртвява живото предание на Църквата..Но знаем че портите адови няма да наделеят над Живата Църква.

 8. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  Забраната да се празнува Пасхата на 14-и нисан заедно с юдеите е насочена срещу монтанистите, за които подготвям книга. Някои западни учени обвиняват св. Йоан Златоуст в антисемитизъм, но в своите слова той има предвид именно монтанистите в Антиохия.
  .
  Гръцката магия в Мала Азия –
  http://archiman.livejournal.com/

 9. някой каза:

  До ДОН КИХОТ
  За мен тезата Ви е несъстоятелна, поне докато не отговорите на следните въпроси:. 1.Св. Йоан директно говори за юдеите, познавам добре тези текстове, от какви факти изхождате, за да смятате,че се разбират монтанистите?; 2. Дали през 4 в. все още има монтанисти и то в такъв мащаб, че да им се обръща специално внимание? Моля, аргументирайте се с конкретни данни и ако е възможно по-спокойно 🙂 .

 10. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  [quote name=“някой“]До ДОН КИХОТ
  За мен тезата Ви е несъстоятелна, поне докато не отговорите на следните въпроси:. 1.Св. Йоан директно говори за юдеите, познавам добре тези текстове, от какви факти изхождате, за да смятате,че се разбират монтанистите?; 2. Дали през 4 в. все още има монтанисти и то в такъв мащаб, че да им се обръща специално внимание? Моля, аргументирайте се с конкретни данни и ако е възможно по-спокойно 🙂 .[/quote]

  Самият факт, че противниците на Златоуст празнуват Пасха едновременно в църква и синагога, говори, че не са юдеи, а монтанисти. Повече ще прочетете в бъдещата книга. Например доказвам, че мъч. Трифон (Зарезан) и покръстителката на Грузия св. Нино са монтанисти. Последните от тях се самоубиват през VІІІ век.

  Издание на византийски Миней –
  http://archiman.livejournal.com/

 11. някой каза:

  Благодаря за отговора! Заинтригувахте ме. С удоволствие ще прочета книгата Ви. Поздрав!

 12. ivan simeonov каза:

  До Дон Кихот
  Уважаеми Дон Кихот, защо така го усуквате ? Осемте слова на Св. Йоан Златоуст са насочени против ЮДЕЙСТВАЩИТЕ ХРИСТИЯНИ. Поне така твърдо е останало в моето съзнание. Ако се заблуждавам, опровергайте ме !
  Приятелски поздрави,
  Иван Симеонов

 13. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  Много бързате с обидните квалификации. След като изследвах монтанизма няколко години, стигнах до извода, че той възниква и се развива на основата на юдеохристиянството в Мала Азия. Заражда се във Фригия, чието население е тракийско.

 14. Боян Стоянов каза:

  Тия дни четох статиите в този сайт (може би всички или почти всички), както и на други сайтове. Аргументацията на 4-те статии от Венцислав Каравълчев, озаглавени „За Църковния календар без емоции – I – ІV част“ в dveri.bg ми се сториха най-силни (въпреки че или може би точно защото съм лаик в тази област), ето линк към третата:

  http://www.dveri.bg/content/view/10518/319/

 15. Боян Стоянов каза:

  А ето и цитат от въпросната трета статия (връзка в предишния ми пост), който, ако е истинен, просто за мен категорично затвърждава позицията, че няма „мистично“ значение по кой календар ще се служи (единственото наистина съществено в този въпрос е, че той създава разделения в църквата):

  „I Вселенски събор не е оставил никакъв канон относно празнуването на Пасха, за сметка на това обаче ни е оставил нещо, което поради незнание или умишлено старостилните апологети никога не споменават. Този неудобен факт е, че І Вселенски събор [b]ремонтира „свещения и неприкосновен”, както се опитват да ни убедят, юлиански календар. При това отците от І Вселенски събор правят същото, което 16 века по-късно ще направи Всеправославният събор в Константинопол – изпускат няколко дни от календара и датата 18 март става 21 март….[/b]“

 16. Йово каза:

  Бояне,защо не видиш колко разколи докара тоя нов календар!А тия три дни откъде ги взе Каравълчев, като твърди, че няма документи от I Вселенски Събор?И не се лъжи по Каравълчев – ти наистина си лаик, а за такива като теб лъжите му са много примамливи. [изтрито от модератор: коментари и квалификации на лична основа не се толерират]

 17. Боян Стоянов каза:

  Като са лъжи, искам сериозно опровержение. Ако има вече публикувано такова или претендиращо за такова, нека се посочи къде е. И това ли е лъжа:
  http://www.dveri.bg/content/view/10399/319/
  [quote]…християнската Пасха продължава да съвпада многократно с юдеиската и след 341 г. Така например християнската Пасха съвпада с юдейската само две години след Антиохийския събор в 343 г. В последствие сме празнували Пасха заедно с юдеите през 347, 367, 370, 374 и 394 години. През следващия пети век сме празнували заедно с юдеите още девет пъти и т.н. За последно християни и юдеи празнуват заедно Пасха през 783 г., след тази дата поради неточностите натрупани в юлианския календар и новите реформи в юдейската пасхалия, съвместното празнуване става невъзможно.[/quote]
  Докато тези „лъжи“ не бъдат опровергани, аз ще продължавам да се доверявам на зравомислието в 4-те статии на Каравълчев. За съжаление наистина календарната реформа докара разколи, само че разколници са старостилците -[b]факт![/b]

 18. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  „че няма документи от I Вселенски Събор“. Въпросът не стои точно така. Съществуват 20 канона от него, но актовете (деянията) му не са запазени. За тях се съди по писмата на някои участници и по рудовете на по-късни византийски църковни историци.

  Антисемитизмът в средновековното изкуство –
  http://archiman.livejournal.com/

 19. ivan simeonov каза:

  Уважаеми г-н Boyan,
  Проследих и четох внимателно статията на г-н Каравълчев. Безспорно тя е една от най-добрите съвременни статии по Църковно-календарния проблем. Но за мое учудване и той повтаря тази груба и необяснима грешка, че от Юлианския календар са били премахнати 3 денонощия още преди Папството в 1582 г. да направи сверяването на Календара. Тази грешка упорито се мултиплицира в наше време. Направи я тази година по телевизията и протодякон Братоев. Липсват всякакви извори и данни за премахването на 3 дни.
  Приятелски поздрави на всички,
  Иван Симеонов

 20. Четящ каза:

  Г-н Стоянов, личи си, че слабо познавате историята и съпътстващите я дисциплини. Това добре личи, както от неубедителната аргументация на статията ви, така и в ни клин – ни в ръкав високопарно заявление, че три денонощия не били премахнати от отците на І Вселенски събор. Вземете например и попрочетете да речем J.Meeus – Astronomical Algorithms или ако сте прекалено православно фундаментален- доклада на румънския проф. прот. П. Винтилеску пред всеправославното съвещание 1948 г. Може би ще разберете, каква е била ролята на предпасхалните пълнолуния, т.е настъпващите месец преди пасхата, но съответстващи с юдейската пасхалия и попадащи съответно на 19 или 18 март ст. стил и от там връзката с най-ранното пасхално 21 март. Освен това е добре да се запознаете с написаното от Юлий Африкански и да избягвате да взимате категорична позиция.

 21. Боян Стоянов каза:

  Да, в интерес на истината и аз търсих потвърждение на това. Със сигурност по време на 1-ви (Никейския) Вселенси Събор през 325 г. пролетното равноденствие се е падало 21. Март. Но дали са изравнявали/редактирали календара тогава, не намерих потвърждение.

  Искам да Ви задам тогава отново въпроса: вярна ли е информацията, цитирана от мен в предишния ми пост? Сверих последната дата: през 783г. Великден всъщност се е падал на 15-ти Нисан, а не на 14-ти Нисан, когато е еврейската пасха. Сравнението направих чрез два сайта, единия калкулиращ юлиански, грегориански и еврейски дати, другият – даващ точната (юлианска) дата на Възкресение през 783. Значи и това не е истина?

 22. Четящ каза:

  Дон Кихоте, не че не са запазени, на този събор вероятно протокол в писмен вид въобще не е имало. Прави впечатление, че често и вие много авторитарно се изказвате, ама е хубаво и повечко да четете. Във форума сте писал, че Христос на Тайната вечеря ял агне – това откъде си го измислихте? Я вземете да попрочетете проф. Христо Гяуров примерно, че богословието ни и без това си е гола вода – да не го разводняваме допълнително!

 23. Боян Стоянов каза:

  О извинявам се, всъщност няма никакво несъответствие: 14 Нисан е НАВЕЧЕРИЕТО на еврейската Пасха, както тук пише:
  [quote]Passover begins [b]on the 15th day of the month of Nisan[/b], which is spring in the Northern Hemisphere…[/quote]
  http://en.wikipedia.org/wiki/Passover

  Вярно ли е това? Т.к. ако е вярно, значи 783 г. действително сме празнували Великден с евреите, според източниците, които проверих. А значи вероятно и другите дати, посочени от г-н Каравълчев, които още не съм намерил начин да проверя!

 24. ivan simeonov каза:

  Към всички,
  Юдейската Пасха се оказа много разтегливо понятие. Тя продължава 7 денонощия в Израел и 8 денонощия в еврейската диаспора. Пасхалният празничен цикъл има сложна структура: Вечерта на 14-тия срещу 15-тия лунен ден на еврейския месец Нисан е пасхалния Седер, който се слива в един общ празник с деня на 15-ти Нисан, който е Безквасници и 1-ви ден на Пасха, 16-ти Нисан е Омер и 2-рия ден на Пасха (на този ден се е правило приношение в Храма на първия ожънат сноп ечемик), следват четири дена “делници в празника”… Да спрем дотук. Ще задам риторичния въпрос – кой точно ден е еврейската Пасха? ОТ ЧЕТВЪРТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ЙОАН СТАВА ЯСНО, ЧЕ ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ СЕ Е СЪСТОЯЛА НА 13-ТИ СРЕЩУ 14-НИСАН – ТОЕСТ 1 ДЕНОНОЩИЕ ПРЕДИ ЕВРЕЙСКИЯ СЕДЕР !!!
  Сърдечни поздрави,
  Иван Симеонов

 25. Четящ каза:

  Мога да ви изброя поне 10 академични труда, които безспорно подкрепят написаното в статията на г-н Каравълчев, че след Първия вселенски събор Църква и юдеи нееднократно празнуват в един и същи ден. Тоест тезата, че има забрана за празнуване в един и същи ден с юдеи, която е широкотиражирана от старостилци е голяма заблуда. Това е теза плод на 12-14 век тълкуватели на каноните, които нито са светци, нито отци на Църквата. От словата на св. Йоан Златоуст ясно се вижда, че проблема- забраната съответно не е в празнуването в един и същи ден на юдеи и християни, а в празнуването заедно, в синкретизма на Пасха и Възкресение 🙂

 26. Четящ каза:

  Г-н Симеонов, статия сте написали за календара, старостилците громите на разни фронтове, а чак сега открихте топлата вода – че Пасхата била една седмица. Ами една седмица е, и това е известно вече няколко хилядолетия! Няма нужда от риторични въпроси, защото е съвсем очевидно, че става въпрос за началото на празника, за неговия първи ден. Защото и в Църквата има първо, второ и т.н Възкресение и цялата седмица е наречена Светла и се празнува, но празника на празниците е преди всичко един точно определелян всяка година от Църквата ден 😉

 27. Пишещ каза:

  Четящ, защо академичните трудове да са по-високо от тези на църковните канонисти от 12-14 век? Вярно е, че канонистите не са светци, нито отци на Църквата, но авторите на академичните трудове в повечето случаи не са дори вярващи. 😕

 28. Пишещ каза:

  Освен това, бих искал да попитам, г-н Четящ, имате ли достъп до трудовете, които цитирате и ако да, бихте ли ни „светнали“ за каква точно реформа става въпрос. За промяна на деня на равноденствието от 18 на 21 ли, или за „пропускане“ на 3 дни, когато 18 вече става 21. Нали схващате тази малка разлика? 😉 .

 29. Четящ каза:

  Г-н Пишещ, сигурно може да направите разлика между чета и пиша 😆 Вие пишете (в случая определено) да се намирате на приказка. Няма как да препоръчам поне 10 академични труда, ако не съм наясно, какво пише в тях. Посочих ви труд (прот. Винтилеску), който лесно може да откриете и да си отговорите сами на въпроса за трите дни и Първия вселенски събор, но вие явно сте свикнали да повечко да пишете 8) Не е проблем да ви информирам – Юлианския календар от създаването си до времето на събора е натрупал 3 дни грешка – изостава с един ден на всеки 128 години. Затова св. отци на събора го бутат с три дни напред за да съгласуват гражданската с астрономическата година. Така от 18 март пролетното равноденствие става 21 март.Явно древната Църква се е справяла добре с астрономията. Ето ви и академични издание: Richards, E.-The Calendar and Its History -Oxford University Press / Lamont, R. The Reform of the Julian Calendar; Vyver, A.“L’évolution du comput Аlexandrin et romain du IIIe au Ve siècle

 30. Пишещ каза:

  Четящ, Винтилеску прави просто едно голословно твърдение. Искам автентичен документ, изворов материал, от който да става ясно, че светите отци на Първия Вселенски събор правят такава промяна! Сега пък Вие се поразмислете и разтърсете, защото трудове от рода на посочените от Вас не вършат работа. Всеки може да напише, че е правена такава промяна. Трябва обаче да го докаже с АВТЕНТИЧЕН документ от събора, негово копие или цитат от този документ в друго древно авторитетно произведение. Както е например с определението да не се празнува пасха заедно с юдеите, което макар да не е запазено в оригинал, е ясно споменато в Първото правило на Антиохийския събор.

 31. Четящ каза:

  Като какъв искате от мен документ? Обсъждате конкретни статии, с конкретни автори, не мислите ли? Търсите нещо авторитетно – ми прочетете Юлий Африкански, не знам дали за вас се явява авторитет, но е достатъчно древно. После се опитайте да обясните на тук четящите, защо Григорианския календар, който изчиства всички грешки натрупани през годините спрямо астрономическия у Юлианския променя датата само с 10 дни, а не с 13 както е редно да стори и защо днес разликата стар-нов стил е само 13 а не 16 дни. Хубаво пишете, ами и вие попрочитайте по нещо :-*

 32. Боян Стоянов каза:

  Всъщност идеята на Юлий Цезар при въвеждането на календара, носещ неговото име, е била пролетното равноденствие да се пада на 25. Март, а не на 21-ви:

  [url]http://calendopedia.com/julian.htm[/url]
  [quote] With the advice and assistance of Sosigenes, he fixed the mean length of the year at 365 1/4 days, and decreed that every fourth year should have 366 days, the other years having each 365. [b]In order to restore the vernal equinox to the 25th of March[/b], the place it occupied in the time of Numa, he ordered two extraordinary months to be inserted between November and December in the current year, the first to consist of thirty three, and the second of thirty-four days.[/quote]

 33. Пишещ каза:

  Четящий, Юлий Африкански е живял преди 1 Вселенски събор. Няма как да отразява събития, станали след смъртта му. В същото време всички църковни историци и светските хронисти мълчат за корекцията от трите дни.
  Разбрах Ви колко струвате!!!

 34. Четящ каза:

  Пишещ, добре е, че сте отворили Уикито да разберете кога е живял Юлий Африкански. Ако бяхте си дали труд и да прочетете написаното от Юлий Африкански :-* щяхте да разберете за равноденствието, което е било на 18-19 март.

 35. Пишещ каза:

  Четящ, още от първия ти коментар стана ясно, че календарната тема за теб е пълна мъгла. Зададох ти прост въпрос. „За промяна на деня на равноденствието ли става дума, или за пропускане на три дни от календара?“. Това са две различни неща. За такова пропускане на дни историци и хронисти мълчат. Колкото повече пишеш, толкова повече се излагаш. Предлагам да започнеш да четеш. 🙂

 36. ivan simeonov каза:

  Към Пишещ,
  Слава на Бога! Най-после във Ваше лице срещам човек, който да е здравомислещ по Църковно-календарния проблем. Моите телефони са: сл. 9266-238 дом. 856-46-06. Колкото и да е странно нямам мобилен. Ще се радвам ако ми се обадите и с позволение на г-н Сивов да направим открит дебат в Православната книжарница с упоритите старостилци и ДВУСТИЛЦИТЕ КОНФОРМИСТИ!
  Любезни поздрави,
  Иван Симеонов

 37. Звездоброец-1 каза:

  Тази тема взима все по-застрашителни размери с все по-големите глупости, които се пишат под нея.

  Пишещият се интересува: „За промяна на деня на равноденствието ли става дума, или за пропускане на три дни от календара?“.

  Да промени настъпването на равноденствието може само Бог по собствена воля или по молитвите на поне един светия, доколкото равноденствието е пресичането на еклиптиката с небесния хоризонт. Човешката история знае, че такива действия са по силите и възможностите единствено на Твореца. Дори обожествения след смъртта си Юлий Цезар не е променил астрономическите явления, а е нагласил календара според тях.

 38. Звездоброец-2 каза:

  Тази тема взима все по-застрашителни размери с все по-големите глупости, които се пишат под нея.

  Иван Симеонов надълго и нашироко обяснява как не трябва да празнуваме едновременно с юдеите (просветлявайки се в един момент, че тази едновременност не трябва да бъде дори в продължение на една седмица!) без да направи елементарната справка, че изразът „наедно с юдеите“ е неправилно превеждан и преписван от векове насам. В оригинал този израз е в родителен падеж – нещо, което е загубено и немислимо в съвременния гръцки език – и трябва да се превежда единствето като „съобразявайки се с юдеите“, „ръководейки се от юдеите и тяхната пасха“, „съгласувайки с юдеите“ и други подобни.

  И да не се радва авторът, че е намерил подкрепа от Пишещия, защото Пишещ само пише, без да чете – като чукча.

 39. Пишещ каза:

  Благодаря на г-н Симеонов за поканата! Ще помисля върху нея, макар на този етап да съм възпрепятстван.
  Звездоброец, става въпрос за естественото изместване на деня на пролетното равноденствие заради изоставането на календара. Съвсем друго е извършваната от хора реформа, когато се премахват дни от календара. Ясно е, че щом историци и хронисти мълчат по този въпрос, такова нещо на 1 Вселенски Събор не е правено. Що се отнася до вашия граматически разбор на „наедно с юдеите“, това е хипотеза и нищо повече. В Църквата тежи мнението на църковните канонисти от 12-14 в. Да не би да искате да кажете, че знаете гръцки по-добре от тях? Владейте се, моля ви!

 40. Звездоброец каза:

  Аз не знам гръцки по-добре от канонистите от 12-14в., но знам гръцки достатъчно по-добре от преписвачите-преводачи оттогава насам, които и вие четете. Запознайте се с оригиналите и ги преведете за себе си с учебници и научни студии в ръка, а не се доверявайте на неграмотно преписаните текстове из мрежата или издадени през последния век – тогава ще видим за какво става въпрос.

  Що се отнася до премахването на дни от календара – поради неговата неточност преди да се пристъпи към премахването на дни е имало неправилно добавяне на дни, което и довежда до изместването. Ако добавянето е направено от хората, то и премахването може да бъде направено от хората. Ако добавянето не е свещено, то и премахването не би могло да е погазване на свещеното.

 41. Звездоброец каза:

  „Изместването“ на равноденствието е естествен процес с цикличност около 50000 години, заложен от Твореца. Дали и как хората ще се съобразяват с него-изместването или ще се съобразяват със създадения от тях календар е въпрос на избор.