Църквата като Дом БожийМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Проблемът истина-вяра-свещенство-Църква се заключава както в създаването на абстракция у човека и в наличието на земен пример, който да ни показва що е вяра и що е истина. Опитът на човечеството доказва, че всяка вяра на човека, независимо дали иде реч за религия или наука в основата си лежи построена на аксиоми, т.е. неща които не могат да се докажат непосредствено, но които приемаме за верни и като ги прилагаме за решение в проблематиката на живота те наистина се оказват верни и продуктивни. Затова човечеството е достигнало до извода, че истината е обективирана реалност на видимия и невидимия свят, връзката с който в Църквата се осъществява от свещеника. Затова свещеника трябва да има мъдрост, знание и дар Божий за да може да ни открие истината – т.е. да разясни и покаже свойствата на видимия и невидимия свят. В този смисъл на БПЦ предстои огромна работа, освен ако не плаща, по логиката на пазарната икономика, на миряни, които са по вещи от духовника в областта на познанието.