Ако не се трудим, Бог няма да запази радостта ниБЛИЗКИ ТЕМИ: