И след смъртта – в услуга на медицината. Съвременни чудеса на свети Лука КримскиБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи