Религията и либералният хуманизъм*Може да харесате още...

8 Отговори

 1. Дон Кихот каза:

  Великолепен анализ, но парадоксът е, че отричайки американските мирогледни и поведенски стандарти, Русия в последно време се опитва да натрапи нейните дори със сила, което не е нищо друго, освен копиране на американската агресивност.

 2. о.Георги каза:

  В третия абзац се съдържа твърдение, което ми се струва съмнително, а авторът го обявява за пречка в диалога ни със света. Той твърди, че формулата „правото на всяка личност да живее както си иска, стига да не вреди на другите“. е неприемлива от християнска гледна точка, защото: „Религиозната традиция…се гради върху представата за абсолютния, тоест богоустановения нравствен закон и за нарушаването му, наречено „грях“. От гледна точка на религиозния човек далеч не всичко, което не ощетява непосредствено интересите на другите хора, е нравствено допустимо. За вярващия човек истинската свобода не е всепозволеност, а освобождаване от греха, вътрешно преодоляване на всичко, което пречи на духовното издигане.“ Според мен, това не е вярно, доколкото в посочената светска формула става дума не за нравствените отговорности на отделния човек към Бога – Създател на нравствените норми и изискващ ДОБРОВОЛНОТО им спазване от всеки човек поотделно, а за регулиране на отношенията между хората в обществените структури. Това противоречи на Павловото „Всичко ми е позволено, но не всичко ме ползва“.Църквата НЕ БИВА да изисква от Държавата законови санкции на греха, ако той наистина не нарушава правата на останалите членове на обществото. Така Държавата би си присвоила съд, който е изключително в Божиите ръце. Да бленуваме за теистична държава в този век, след като сме видели горчивите плодове от подобни намеси в католицизма е проява на слабо упование в Божията грижа за всеки поотделно…

 3. о.Георги каза:

  Проблемът ни със съвременния секуларен свят е другаде, а именно: Светът всъщност ЛЪЖЕ, ЧЕ ЗАЩИТАВА И НАШИТЕ ПРАВА – НА ВЯРВАЩИТЕ. Всъщност, съвременния модел не защитава истински правата на никого, освен ако това не съвпада с някакви интереси относно успехът на управленския модел.
  Преследвайки тези си цели, светът например забранява на някого да носи „религиозни символи“ (най фрапантното – забрадка), като ЛЪЖЕ, че носенето им нарушава нечии други права. Не мога да си представя как носенето на кръст, одежди и др. подобни елементи би нарушило чувствата, правата или щастието на психически здрав член на дадено общество.
  В същото време светът ЗАЩИТАВА шумно отразяваните прояви на т.н. „сексуални малцинства“, които наистина нарушават религиозните чувства и спокойствие на почти всички религиозни общности. Би могло поне да се ограничи отразяването им по средствата за информация, но тук веднага се изтъква „правото“ на всеки да бъде информиран (ще – не ще!!!) къде се е провел гей парад, като се показват кадри на развилнели се содомити.
  Спомнете си и наскоро въведената ЗАБРАНА в ЕС – училищата да се преподават други (НАУЧНИ!!!) теории за произхода на човека освен Дарвиновота теория.
  Премълчава се един факт – атеизмът не е липса на религиозно становище, а ИМЕННО религиозно становище, което противоречи на нашето и като такова не може да се въвежда като задържително, защото нарушава нашите права…

 4. о.Георги каза:

  Именно лъжата, че се защитават някакви права се налага да изобличаваме, а не да представяме смехотворни изисквания в законодателството да се въведе съставът „грях“, защото, видите ли, това било „абсолютния, тоест богоустановения нравствен закон“, вменен ни от Бога. Тогава светът лукаво ще ни попита: „На кого да угодим? На християните ли, които проповядват едноженството, или на мосюлманите, които допускат многоженството, та да го санкционираме със закон?“
  Вмесно това ние, дето седнем и дето паднем трябва да повтаряме на съвременните законодатели: „Вие твърдите, че защитавате равни права за всички човешки личности – правото им на живот и щастие… Ако бяхте искрени в тези декларации, а вие не сте, щяхте да забраните убийството на ембриони под каквато и да е форма, защото те, според нашето учение са личности, а никой не е опровергал това досега успешно“.
  И след това…да спрем да им говорим, убедени в тяхното лицемерие.

 5. Ангел Небесен каза:

  няма позиция, която да е неутрална; всяка оценка утвърждава едно и отрича друго. Съвършената свобода в Бога е вашето определение за това, кое трябва да се отрече в разбирането на всеки човек на думата свобода. Както атеизмът, така и вие претендирате да определяте какво човека трябва да утвърждава и какво да отрича. Интерпретацията на това, което за вас е свобода, за друг е тежко робство, дори съществува (и в повечето случаи, това даже преобладава) „несъзнателно“ внушение както при атеистите, така и при религиозните хора, което е предшествано от самовнушение за „истинността“ на едно или друго действие или бездействие.
  Така например, аз определям за себе си, че Вие не сте в състояние да ми защитите правата, каквото и да разбирате под „права“; следва ли, че Вие, понеже сте убеден за себе си, че можете да го направите, аз да го приема и да абсорбирам Вашата „истинност“. Същото е и с атеизма. Проблемът е в НЕПРЕСТАННИЯ баланс между различните „виждания“ за света, който се утвърждава в противоборството между тях. Ценностното съждение, иска или не иска, ще трябва да се сблъска с всички „чужди“ определения за „истинност“, тук всяка, абсолютно всяка едностранчивост е ираз на психологичско неразбиране на утвърждаването/оценяването на каквото и да е.
  Лъжата, егалитарността, личността, правата и т.н. всичко това се НАЛАГА, дали от атеистите или от вас „клерикалите“, батерията е ЕДНА И СЪЩА, полюсите са различни.

 6. о.Георги каза:

  Не разбрах къде според Вас греша…
  С повечето от нещата, които разбрах от Вашия постинг съм съгласен, но не разбрах:

  1. Аз ли претендирам да определям „какво човека трябва да утвърждава и какво да отрича“? Ако смятате, че съм аз, то отричам да е вярно. Ако пък приписвате тази претенция на Църквата, то точно срещу такива претенции от нейни представители възразявам. Църквата е длъжна да определя, изказва, но не бива да налага чрез светски закони спазването на Божиите разпоредби, тъй като те биха се разпрострели и върху хора, които не са нейни членове и не ги припознават за задължителни, ако не са задължителни под формата на граждански закон. Например убийството. То е в състава на Божиите заповеди, но е в състава на гражданските закони като тежко престъпление.

  2. Кое за мен е свобода, а за друг тежко робство? Аз дори не съм ползвал думата свобода. Какво от моето изказване имате предвид?

  3. Не съм съгласен, че лъжата се налага, що се отнася до Църквата. Аз не мога да забраня на светското управление да лъже, но отстоявам правото си да разобличавам лъжата на това място и където сметна за полезно.

  Нали няма да повишаваме температурата на дебата?!
  Това е православна медия и имайки това предвид, се обръщам към членовете на Православната църква с мнението си. А ако Вие не сте такъв, и като извънцърковен ме възразявате, то къде според Вас да изразя мнение?
  Ако желаете – обявете какъв сте и ми посочете с какво съм накърнил правата Ви.

 7. poklonnik каза:

  Защото православието ни е събрало в този сайт, писано е: „Ето делата, които вие трябва да вършите: говорете истина един другиму“ (Кн.Захар.8:16)

 8. Ангел Небесен каза:

  Единственото, което целях с поста си е да ви кажа, че вашата принципна позиция на църковник и вярващ СЪЩО накърнява нечии права, това е неизбежно. Защитавайки Вашите права, Вие отричате други. Защитавайки правото да биете камбаните в 17:00 часа, нарушавате моето право да не ИСКАМ да ги чувам (същото важи и за мюезина и т.н.), а Вие не може да ме накарате да се махна. И БЕЗ светски закони Църквата НАЛАГА възгледи, с които може да се накърнят правата ми (няма да ми стигне мястото да изброявам).
  Свободата е “същността” на цялата ви вяра, изразена с любов (виж другите коментари за любовта). Това, което вие определяте като “любов” за друг е мижитурство и безгръбначност – начин на интерпретация, дори и да няма законови (светски) определения – ТЯ ВЛИЯЕ!
  Лъжата, Вие сте в абсолютното си право да я изобличавате, така също и атеистите (и не само те) са в ПРАВОТО си да казват ,че вие ЛЪЖЕТЕ! Пак интерпретация на някаква оценъчност, с оглед на субективна ЦЕЛ!
  Не сте ми накърнили никъде правата, не сте ме разбрал правилно; БИХТЕ могли да го направите и без светски закони, понеже отстоявате позицията, че сте разпоредител на Божията Истина.