Мюсюлманската имиграция в Европа – предизвикателство или шанс?Може да харесате още...

2 Отговори

  1. borisdd каза:

    Съгласен с доста от нещата в статията, и като човек, интересуващ се от ислям. Но хайде по-леко с думите „враг“ в статията-така ли мислим да привличаме хора към православието, като ги определяме като „врагове“?

  2. fidan каза:

    аз съм мюсюлманин но не мога да кажа че познавам добре исляма, а вие говорейки за исляма от доброто му познаване ли говорите от името на исляма. какво ще кажете тогава за айет 256 на сура 2 кадето се казва:“Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли сатаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всезнаещ“, както и за5:32″Заради това предписахме на синовете на Исраил, че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята.“ и другото което искам да кажа от кой преводач са цитатите. искам също така да ви благодаря за това че ми давате възможност да изкажа мнението си. ние мюсюлманите и християните трябва да обединяваме усилията си а не да се компрометираме заштото имаме общ враг в лицето на разрастващия се атеизъм и материализъм. и по този начин да спасим хората от духовна смърт.