Празниците като метафора на отчаяниетоБЛИЗКИ ТЕМИ: