Обучението по религия срещу самоликвидациятаМоже да харесате още...

3 Отговори

 1. refab каза:

  Как е възможно да не може да се разбере, че ДЪРЖАВАТА Н Е М О Ж Е ДА СЕ АНГАЖИРА СЪС З А Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н А Р Е Л И Г И О З Н А И Н Д О К Т Р И Н А Ц И Я!??????????? 🙁

  Нека тези хора-ревнители, свещеници и др. да се борят, напр., ДАРВИНИЗМА ДА НЕ СЕ ПРЕПОДАВА КАТО установен факт, истина!…….. Нека в нормална, съответна и плодотворна насока да им отиват усилията!… А също да действат за по-действена черква в обществото, А И ЗА ДОБРО И КАЧЕСТВЕНО ПРЕПОДАВАНЕ НА Р Е Л И Г И О З Н А Н И Е (без целенасочена индоктринация)!

  Ех, ех!…Какви хора, какви хора ……………..!

 2. Дон Кихот каза:

  Иларион минава за интелигентен, а говори глупости: „атеистичния[т] мироглед се въвежда и експлицитно – например чрез уроците по биология, построени върху изучаване на теорията на Дарвин.“
  .
  Няма никакво противоречие между сътворението и еволюцията. Едното предполага другото.
  .
  http://archiman.livejournal.com/

 3. Мариан Томов каза:

  но е поредното доказателство че целибатът е противоестествен когато практикуващият го живее в света и влияе много лошо върху мисълта, поведението и дори и ориентацията му. Много, наистина много достойни мъже от високият клир са почнали да пишат и говорят интелигентни глупости или са се погубили бивайки целибатни. Никак не съм против подвижничеството, но безбрачието е нормално при напълно отдалечаване от света, нпр. в Атон или Кавказките чукари. В тази посока: трябва да се възстанови евангелското: „…епископът да е мъж на една жена…“. А който иска да следи пътя на честния Предтеча, да ходи в пустинята и да не мисли за кариера.