Жените аскети и съвременният живот


Sv. Pulheria

Св. царица Пулхерия, която завещала цялото си имущество в полза на бедните

Нито една книга не се създава, за да остане само във времето на своето създаване. Тоест, в един или друг смисъл, в миналото. Още по-малко пък във времето, за което говори, и което е, повече или по-малко отдалечено от времето, в което се чете. Всяка книга се пише, за да бъде четена тук и сега, в настоящето на този, който чете.

Книгата „Светици на Православието”, която излезе преди около година, не прави изключение. Неин автор е Черниговският архиепископ Филарет (Гумильовски), патролог и църковен историк, който преди няколко години беше причислен към лика на местно почитаните светии на Руската православна Църква. За самия труд „Светици на Православието” се знае малко. Първото му издание е през 1859 г., след което претърпява няколко издания. Изданието, от което е направен настоящият превод, е от 2005 г. Известно е, че авторът в продължение на десетилетия събира сведения за преподобни жени подвижници от времето между ІV и Х век, живели и подвизавали се в земите на Египет, Палестина, Сирия, Мала Азия, Елада. Но основен указател за образците на женското подвижничество, както можем да прочетем в предговора към оригиналното издание на книгата, е църковната служба на Сирна събота, въпреки че списъкът на жените, подвизавали се в уединение, пост, молитва и добри дела, далеч не се изчерпва със споменатите в службата, в канона на която се казва: „Да възпеем и някоя друга от жените, просияла в постничество”.

Когато съвременният читател чете книга за светиите, тя може да бъде прочетена и само като житие – като поучителен разказ за живота, подвизите и чудесата на светията. Може да бъде прочетена с вяра в чудото, или, още повече, с вяра в Бог, Който прави чудеса чрез Своите светии. Може да бъде прочетена и без вяра, с не(до)верие, със скептицизъм, или просто като литература, както се изучава старата българска литература в училище или в университета. Но една такава книга може да бъде прочетена и през призмата на съвременния живот, което значи: през призмата на личното битие на читателя, на собствения му път във вярата и Църквата. Спомням си как преди да се срещна с тази книга, разговарях с една образована, духовно опитна монахиня, която сподели, че трудно чете жития на светии, и изобщо аскетическа литература, защото изпитва униние, съпоставяйки живота на светиите със своя живот; униние, породено от на пръв поглед категоричната несъпоставимост на едно житие с реалния човешки живот.

Такъв поглед изглежда разбираем и, може би духовно правилен, като водещ към смирение: да, аз не мога толкова да постя, толкова да се моля и да се подвизавам, не мога да се храня само с хляб през ден, не мога да спя на гола земя и да ставам за продължителни нощни молитви. Аз съм слаб и немощен човек, нямам същото здраве и сили, сега съблазните и изкушенията са се умножили неимоверно, а вярата и любовта у хората са оскъднели. Аз съм изнежен от удобствата, удоволствията и всевъзможните технически улеснения на бита, превърнал съм „грижите за плътта в похоти”, много по-подвластен съм на материалната страна на живота. И всичко това несъмнено е така: аз мога да чета книга за жените-аскети, удобно настанен в креслото, и да се възхищавам от прочетеното, но не и да подражавам, не си и помислям да го правя. Защото аз съм човек от ХХІ, а не от V или Х век (когато са живели жените-аскети, чиито жития описва книгата). А времето, в което живея, негласно отхвърля живота и примера на светиите, отхвърля живота в духа на Христос и евангелските заповеди…

cover-svetycy-cover-145x219Но има и друга гледна точка към четенето на житията на светиите, и още повече, на жените-светици: а това е гледната точка на вдъхновението, вярата и надеждата. И следователно, на любовта към светиите и към Бог, дивен в Своите светии. На желанието, разположението и волята да направиш онова, което е възможно в твоя живот и при твоите обстоятелства, именно „черпейки от техния живот вдъхновение за своите състояния”, според казаното в предговора към книгата отЧерниговският архиепископ Филарет. И тук унинието от „невъзможността”, реална или привидна, да подражаваш на светиите се претворява във вдъхновение да ги следваш в контекста на своя живот и своето време.

Желанието и подтикът ми беше да преведа* книга, разказваща за жени светици, живели и подвизавали се във време, твърде отдалечено от нашето, именно за да дам на тези, които ще четат книгата (и жени, и мъже!) надежда, вдъхновение и подкрепа в ежедневните им духовни борби и трудности. Да видим всички заедно един друг живот, различен от този, който виждат очите ни в реалния живот, а може би и в Църквата. И, възхищавайки се на тези истории, да повярваме, че животът в Христос е възможен за всеки от нас, тук и сега. Защото именно светиите чрез своята изключителност показват, че животът в Христос е възможен; възможен не теоретично, предполагаемо и някак си на книга, а реално, на дело, тук и сега; възможен не само за отделни избрани от Бога хора, а за всички нас, за всеки в неговата собствена мяра, сили, обстоятелства и разположение. Животът в Христос е възможен за всеки от нас, защото именно в Христос няма мъжки и женски пол.

Разказвайки за живота на жени светици, книгата по един особен начин поставя проблема за отричането от удобството и комфорта на личното битие, дори и в най-малкото. Защото без такова отричане всъщност няма борба със себе си, няма победа над себе си, няма „разпъване на стария човек със страстите и похотите”, няма вземане на своя кръст и следване на Христос. А за днешния човек, дори и за днешния вярващ, въцърковен човек, няма нищо по-трудно и плашещо от това да се откаже от удобството и комфорта, когато всичко в заобикалящия ни свят се стреми да направи живота ни колкото е възможно по-приятен, безболезнен и удобен.

Днешният свят, повече от всеки друг свят, ненавижда страданието, болката, болестта и смъртта, отхвърля и самата мисъл за края, прави всичко възможно да отклони човека от това да мисли за своя край, и още по-малко – за вечността, която ще последва, горчива или блажена. И естествено, в контекста на днешния живот едно житие на светия звучи меко казано неудобно, изобличаващо и плашещо, освен ако не се прочете като разказ за нещо отдавна отминало, като история и дори като приказка, като художествена литература. Но не и като възможност, като духовен шанс за съвременния човек. Още повече, когато четем как „девици, още не достигнали двадесетгодишна възраст, отглеждани в разкош и изнеженост с множество слугини, носили дрехи, по-нежни от самото им тяло, прекарвали времето си в своите благовонни покои” (св. Йоан Златоуст), са се отказвали от всичко това, обзети от любов към Христос. Ето защо да прочетеш житието на светията като реалност, значи да забиеш острието в собствената си съвест, в собствените грехове, в желанието и стремежа към леснота, материално благополучие, спокойствие. Но спокойствие, което е мнимо и няма нищо общо с Христовия мир, за който се моли Църквата. Четенето на житията на светиите именно като духовна реалност всъщност е изобличение на нашата собствена несъстоятелност.

Но виждането на собствения ни недостиг в служенето на Бога и подвизаването е нашият път не към униние и отчаяние, а към надежда. Към надежда, че по молитвите на светиите ще бъдем оправдани, помилвани и спасени, че от тях ще почерпим помощ и подкрепа в своето битие, в ежедневните си дела, в отношенията си с хората, в духовното израстване, в любовта Бога и ближните. С тяхна помощ ще можем да вземем своя кръст и да последваме Христос, както те са Го последвали, както се казва в общия тропар на преподобните. Защото именно светиите показват, че животът в Христос е възможен във всяко време, на всяко място и за всеки човек. Защото всеки от тях е можел убедително да каже: „Всичко мога чрез Христос, Който ме укрепява”.

 

 

*Авторката е преводач на книгата „Светици на Православието“ (изд. „Омофор“ 2014 г.)

 

 

 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...