„Архетипът Месия“: да преоткрием историята на праведния Йов„Хората са готови на всичко, само и само да не се вгледат в душата си“. Тези думи са на един от най-големите и задълбочени мислители на своето време – швейцарския психолог и психиатър Карл Густав Юнг. В своите изследвания, без да отстъпва от научната плоскост, той се впуска до метафизичните съждения за Бога, за да достигне до известната си фраза: „Вярвате ли в Бога? Аз не вярвам, аз знам.“

Въпреки че Юнг е сред малцината психолози, понечили да се занимават с духовния и религиозен опит, да се изследва аналитичната психология през призмата на християнството е много трудна и рискована задача. Богословът и доктор по психология Мария Иванова обаче смело се впуска в това проучване. Тя е главен асистент в Институт за изследване на населението и човека в БАН,  доктор по богословие и по психология. Научните ѝ изследвания са в областта на психология на религиозния опит и психология на личността с акцент върху aналитична психология на К. Г. Юнг, индивидуация и религиозно развитие, психично благополучие, справяне със стреса, религиозна ориентация и религиозен копинг. Лектор е в магистърска програма „Вяра и живот“ на Богословския факултет. В книгата си „Архетипът Месия – психоаналитичната теория на Карл Г. Юнг в християнска перспектива” (Омофор, 2010), с академична прецизност и комплексен подход, тя анализира аналитичната психология не само като теория, а като преживян опит в търсене на предназначението и смисъла на човешкия живот – споделено разбиране за това, че да вникнеш в проблема за човека означава да разкриеш неговото отношение към Бога. Нещо повече, Мария Иванова успява да докаже, че психичното благополучие е свързано с „духовната подкрепа“ и „вероучителното осмисляне“, като второто го благоприятства особено по отношение на „овладяване на средата“ и „целта в живота“.

Изключителен интерес представлява и проследяването на динамичните житейски и професионални периоди на К.Г. Юнг и тяхната интерпретация в контекста на християнската парадигма.

„…Юнг анализира Боговъплъщението като вътрешен значим акт на разгръщане на цялостната личност, извежда на митично ниво драмата, която се разиграва в човешката психика. Конфликтът между индивидуалното съзнание и колективното несъзнавано е белязана от образите, родени в Християнския еон. В терапията на съвременния човек психологът-аналитик включва въвличането му в митичния сблъсък, който протича в човешките дълбини и приемането на осъзната и отговорна морална позиция. Според него човекът не притежава онази пълнота на съзнанието, която се изисква за реализирането на същинските противоречия в човешката природа“, пише Мария Иванова.

По думите ѝ, за Юнг формирането на личността протича през целия живот – един постоянен стремеж към самоусъвършенстване и достигане до цялостната личност. В тази нелека борба за личностно осъществяване в света, човекът – слаб, колебаещ се и несъвършен, но по самата своя вътрешна природа, богожадуващ – води непрекъснат диалог-молитва с Бога, и открива Своя Защитник и Посредник в Личността на Господ Иисус Христос. Така стремежът към цялостност или пълнота на човешкото същество намира своя смисъл в събитието на Боговъплъщението.

Съпоставянето на архетипите с религиозното преживяване на личността, на фона на динамичната човешка природа в устрема ѝ към съвършенство, сближават аналитичната психология с доктрината на християнската антропология:

„Централен момент в процеса на индивидуация е подражаването на Христос, осмислено от Карл Г. Юнг като следване на Спасителя, което въвежда в сферата на „бездънната противоречивост на човешката природа”. Според християнската антропология това е опитът на „вътрешния човек”, към който се отнася ума и сърцето, разбирани в техния символен религиозен смисъл. В психичните глъбини на „вътрешния човек” се разгаря изпълнена с драматизъм борба между търсещите удовлетворение и реализация нагони и духовния Аз в неговата устременост към Бога и идеалите на религиозно-нравственото съвършенство. Тогава страданията, разпятието на Въплътилия се Син Божи Иисус Христос и Неговата победа над смъртта чрез факта на Възкресението се преживяват като „вътрешна Голгота, като драматична душевна борба с изкушенията и поривите на първичните инстинкти”.

Изследването на Мария Иванова допринася за осмислянето на религиозните търсения на К. Г. Юнг в изграждането на психологичен образ на Бога и проекцията на човешката природа, измъчвана от своята двойственост. Съществен принос както в богословската, така и в психологическата наука са анализите на профилите на религиозния и нерелигиозен човек, в техните индивидуални и социални особености, и връзката между религиозността и психичното благополучие.

Особено значим е обзорът на религиозно-философските проблеми за вярата и истинското богословие, за страданието като път към богопознание, както и за границите на богоборчеството, осмислени през историята на праведния Йов.

Ако са малко психолозите – аналитици, пристъпващи извън научната ортодоксалност, за да достигнат до метафизичното поле, то още по-малко са богословите – изследователи, изминали обратния път. Затова „Архетипът Месия – психоаналитичната теория на Карл Г. Юнг в християнска перспектива” е особено ценен труд, който е истинско интелектуално предизвикателство за всеки съвременен човек да преоткрие историята на Йов, в която се разкриват глъбинните основания на единството между Бога и човека, така както и самият Юнг я преоткрива в последните години от живота си:

„В контекста на историята на праведния Йов граничните ситуации, които неотменно съпътстват както общочовешката, така и личната история, трябва да бъдат разглеждани и като преломен момент в израстването на личността. Той предизвиква отхвърляне на възприети без осмисляне твърдения, които са определяли нашите нагласи и отношения с Бога и света и са превърнали религиозния опит в неавтентичен. Личното общение на човека с Бога задава и истинското основание на човешкото общение като връзка на любовта и доверието между хората и изгражда фундамента на истинската човешка общност, за универсално съучастие в живота пред лицето на живия Бог.“

За поръчки от издателството: фондация „Покров Богородичен“, издателство „Омофор“, бул. Черни връх 68, София 1470, тел. 0886 149 991, Ивайло Недков.

За онлайн поръчки от сайта на издателство “Омофор”: ТУК>>>

За онлайн поръчки от ателие – книжарница „Къща за птици“: ТУК>>>

Текст: Зарина Василева

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...