Сборникът „Свещеното Писание в църковното предание“ излезе от печатcover-sbornik-300x457От печат излезе новият сборник „Свещеното Писание в църковното предание“ (изд. „Омофор“) със съвременни изследвания в областта на библейското богословиe. Включените доклади са изнесени на научната конференция, проведена през октомври 2014 г. по инициатива на катедрата Библейско и систематическо богословие на Православния богословски факултет (ПБФ) на Великотърновския университет.

Изследванията поставят определени теоретични и практически предизвикателства пред православната библеистика, които изискват анализ и решения. Църковното предание е непосредствено обвързано със Свещеното Писание. Във вероизповедта на Църквата те са неделимо цяло и осветляването на тези вътрешни взаимовръзки са особено важни за тяхното разбиране.

Сред авторите в сборника са преподаватели и докторанти от ПБФ, Богословския факултет на СУ и катедрата по теология на Шуменския университет, както и библеисти от Гърция, Македония и Румъния.

Представяме ви кратък откъс от изследването на доц. д-р Димитър Попмаринов „Жребият в Свещеното Писание като израз на Божията воля“…

Употребата на жребий в Новия Завет

В Новия Завет се потвърждава и продължава старозаветната практика за хвърляне на жребий. Основното значение на жребия в Новия Завет е „част, предназначена за някого“. Това е нещо, както и в Стария Завет, което е дадено, отколкото спечелено. То е дадено от Бога! В този смисъл думата показва свободата на Божията воля. И докато в Стария Завет думата изразява поетично състоянията на „предаваме се“, безсилие пред Бога, съотнесена към Христа тя е израз на Неговото смирение и покорност пред силните на деня (Марк. 15:24). Думата се обвързва също така и с делегиране на права – новосъздадената общност избира заместника на Юда Искариот (Деян. 1:26). В евангелието според Лука бащата на св. Йоан Кръстител, свещеник Захария, е определен чрез жребий да прикади в храма – както „е обичай у свещениците“ (1:9). Има два случая, когато на вярващите се отрежда жребият да бъдат сред осветените. В първия случай това е защитата на св. апостол Павел пред цар Агрипа (Деян. 26:18). Той изяснява случая на своето обръщане и думите на Господа към него, когато Той го праща при езичниците и му казва: „чрез вярата в Мене да получат прошка на греховете и наследие (буквално и жребий) между осветените“. Във втория случай той засвидетелства благата, които получават повярвалите в Иисус Христос, които отново определя като наследство, жребий. Тук отново основната идея по отношение на жребия, наследството е, че то не е заслуга на човека, а е дадено от Бога. Затова се иска и благодарност от повярвалите за този даден им жребий да участват в „наследството на светиите в светлината“ (Кол. 1:12). Тук е и една от разделителните линии между юдеите и новопоявилите се християни. За юдеите решаващ е въпросът дали те имат дял [1] у Мойсей, а за християните решаващ е въпросът за Божия дар, т.е. делът, който Той им е отредил (Деян. 8:21), заради вярата им.

Свидетелства за употреба на жребий в древната Църква

Непосредствените продължители на апостолското предание св. Игнатий Богоносец и св. Поликарп Смирненски запазват същото тълкуване и разбиране за жребия както в Новия Завет. Когато те засягат новозоветните откъси, те ги разширяват и обясняват. Свети Игнатий има четири позовавания на „жребий“. Най-ясно като жребий е изразено това, свързано с посланието му до ефесяните, където той дава за пример силната вяра на ефесяните в Иисус Христос и тяхното единомислие с апостолите [2]. Там той желае да получи същия жребий като тях. Тук жребият може да бъде разглеждан като мисълта за неговото мъченичество, желанието му да бъде при Бога. На друго място, в Посланието му до филаделфийците по-скоро става дума не за мъченичество, а за жребий, разбиран като отреден му дял, състояние, което ще има в степента на духовно съвършенство, до което се е издигнал чрез единение с Иисус Христос [3]. Тези светоотечески откъси онагледяват наследената от Свещ. Писание традиция за разбиране на думата жребий. Изведена от чисто материалното си разбиране по време на Стария Завет, приета и издигната в преносно значение в Новия, в първите светоотечески писания тя вече е одухотворена и носи идеята за духовните блага – както за личния дял, така и за дела на общността в духовното царство на Бога…

Бележки

1. Послания святого Игнатия к Ефесянам. Сб. Ранние Отцы Церкви. Антология. Брюссель, 1988, с.106.
2. Пак там, с.130.
3. Ср.: Hebrew and Chaldee Dictionary. In: Strong’s Concordance of the Bible, Hendrickson publishers, p. 77.

 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...