АрхонтисимоМоже да харесате още...

12 Отговори

 1. Дон Кихот каза:

  Отличен коментар. В него обаче не се споменава, че архонтските напъни на БПЦ всъщност са подражание на същата институция в Цариградската патриаршия.
  .
  Цяла Стара Загора говори как местният владика е колел свиня в двора на митрополията, оплескан с кръв и слуз. Дълбоко убедени православни християни ми казаха, че стъпят в църква едва при следващия митрополит.

 2. ЛюбимеЦ каза:

  Като знаем за кой митрополит става дума за какво ли се учудваме.
  Тя простотията и по митрополитите ходи..не само по нас грешните миряни.:-))

 3. ЛюбимеЦ каза:

  Рицарю на Манча:-)) ако е вярно инфото за коляшките умения на свтиня му Галактион то си е направо история достойна за бъдещето му житие:-))

 4. proben каза:

  чудомир има едно такова изречение: „попът по бели гащи хранел свинята на двора.“ е, щом някой я храни, някой трябва и да коли, нали така? все пак, заколил я е човекът, не я е направил архонт, я… щото и такива чудесии са възможни у нас.

 5. p_stefanos каза:

  Пледи години един поп – ефимерий на манастир (вече покойник), беше направил църковно опело на свиня.

 6. Константин каза:

  Еми,значи о.Нафарфорий е факт.Язък за подписките!

 7. Artist каза:

  Съгласен съм напълно с коментара, но…!
  Искам да попитам, макар и несведущ, защо да не се възстанови архонството като институция щом я има в др. Православни църкви? Цивилни лица, подпомагащи БПЦ и издигнати от нея ми се струва , че не звучи лошо! Единствено тук ме притеснява – начинът и редът по който ще се избира кандидатът!
  Какво да правим с досега издигнатите архонти? Какво да ни бъде отношението към тях, както и с д-р Желев, издигнат от Гр. Православна църква?

 8. Artist каза:

  Искам да доуточня по-горното си включване, защото неправилно съм се изразил: исках да попитам, трябва ли да променяме мнението си в отрицателна посока и към другите трима архонти в България, както и към д-р Ив. Желев (един от тях, по стечение на обстоятелствата), когото не познавам, но дълбоко уважавам!?

 9. plamen каза:

  по отношение на проф. Желев: неговата титла е връчена за нещо конкретно (заслуги като преводач), при това от църква, която има дълга традиция в тази област; там нещата са ясни и закономерни. не виждам защо да трябва да „променяме мнението си“. още повече, че професорът никога не е парадирал с архонството си.

  а иначе – не виждам нещо лошо да се въведе някаква почетна титулна система. това няма никакво значение в духовен план, но в светски план може да помогне на църквата. но това трябва да се обмисли от всички страни – съдържание, процедура по номиниране, символика. дори и наменованието – защо да използваме гръцки термин? и най-важното: в никакъв случай да не се допуска титлата да се дава срещу пари!

  и понеже това е общоцърковен въпрос, цялата система трябва да бъде утвърдена от светия синод, и да не се допуска лично творчество. което означава, че и останалите „въздигнати“ архонти са недействителни – такова беше и последното решение на синода. правилно.

 10. metodiy каза:

  Обръщение
  на
  Старозагорски митрополит Галактион

  До Българската телеграфна агенция
  и средствата за масова информация

  Изразяваме нашата болка, че на заседанията на Св. Синод в пълен състав от 22 до 24 януари 2007 година е разглеждан въпрос,
  пряко свързан с нас и то в наше отсъствие. Уважавайки ангажирането на Високопреосвещените събратя синодални архиереи с материали, намерили място в медиите, заявяваме, че намираме
  най-малко за неетично излизането със синодално изявление по тема, неразяснена от нас по надлежния църковно-административен ред на редовните заседания на Св. Синод, поради влошеното ни здравословно състояние.
  Прибързаността, с която се появи това изявление, което е резултат от срещата на синодалните архиереи с представители на
  държавната власт, ни задължава да заявим, че намираме институционалната независимост на родната ни св. Църква
  застрашена. Архонтството, бидейки институт, чието проявление изразява църковната независимост на една автокефална Църква, бе посрещнато с изключително голям отпор от овластени хора извън Българската православна църква. Това за нас е ярък знак, че борбата за българската църковна независимост още не е приключила, нещо, с което ние като български духовник и патриот категорично не можем да се примирим.

 11. metodiy каза:

  Посещението ни в Рим действително бе от частен характер, поради което и се намерихме там без предварителното знание на върховната църковна власт. Въпреки това, посещението ни в Рим ни
  носи топли и красиви надежди и вярваме, че то ще придобие голямо значение в насоката за единение на християните, за което
  Сам Господ Иисус Христос се моли в Първосвещеническата молитва, казвайки: „И не само за тях. се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в Мене, да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бьдат в Нас едно – та
  да повярва светът, че Ти си Ме пратил“ /Йоан 17:20,21/.
  В каноничността на архонтството и в необходимостта от него сме твърдо убедени. Ние намерихме за доброто на нашата
  епархийска църква да даваме това именно звание, тъй като съществуващият награден фонд на Българската православна църква –
  Патриаршия, възстановена през 1953 година – в периода на атеистическа политика, е определен от Св. Синод и ние нямайки право самостоятелно да даваме синодални отличия, позовавайки се
  на българската църковна история и нашето лично убеждение, възродихме архонтския институт, като функция на вътрешно
  епархийския ни живот без да претендираме, че действаме от името на Св. Синод на БПЦ.
  Архонтството, според смисъла, който ние влагаме в това понятие, е доброволен акт на едно лице, обричащо себе си и целия
  си род в светско служение на Църквата.

 12. metodiy каза:

  Убедени в необходимостта от съществуването на архонтския институт в нашето безбожно съвремие, Старозагорската епархийска църква, имайки за дълг да остави на идните поколения по достойни
  и благородни плодове, непоколебимо вярва в бъдещето на родното ни архонтство,
  Ако последните български архонти са посечени от агарянския ятаган в търновския храм „Се. четиридесет мъченици“, то сега не
  трябва ние да позволим и духовно-интелектуално да погубим, възкръсващия твърд архонтски стълб на независимата Българска православна църква.