Размисли за така наречените „нови“ децаjasmina_donkovaВ последните десетина години особено актуална се оказа темата за така наречените „нови“ деца, по-известни в общественото пространство като индиго (индигови) и кристални. Според последователите на езотеричната духовност тези деца са представители на „шестата раса“ на Земята, и са наречени от тях така, защото цветовете индиго и кристал най-точно определят излъчването на тяхната аура и енергия. Те ги смятат за „феномен, непознат досега, носещ в себе си небесни послания, достъпни само за избран кръг от хора“. За тях те притежават високоразвито съзнание и повишена възприемчивост към всичко случващо, затова са изпратени на Земята в този важен за Вселената момент, за да помогнат за еволюционния скок, който предстои на човечеството.

Много коментари от всякакви специалисти се изговориха и изписаха по тази тема, някои от тях апологетични и панегирични, други – критични и осъдителни. Срещала съм дори коментари от типа, че тези деца са „морални уроди – признак за израждането на човечеството“.

Много често в непринудени разговори с приятели и колеги сме се питали дали наистина тази и други подобни теории имат основание да се смятат за правдоподобни, след като всяка десета майка е жертва на това явление, търсеща помощта на „специалисти“, които да проверяват аурата и скритите заложби на детето й.

Винаги съм споделяла мнението, че всеки е свободен да изповядва своите убеждения, но когато подобно явление се превърне в истерия и „мъчение“ за някои деца, заради болни амбиции на родителите си, тогава убеждението ми за свободата на вярата придобиват друго измерение.

Никога не съм искала да се задълбочавам в проблематиката за „новите“ деца първо, защото не ми е интересна, второ защото не я приемам за правдоподобна, и трето, защото езотеричната духовност е далеч от моите интереси. Въпреки това преди около месец ми се наложи да се запозная по-отблизо с проблематиката за така наречените „нови деца“.

Струва ми се ненужно да отделям внимание на подробности около възникването на тази теория, защото пренасищането на текста с подобна информация ще отегчи читателя. Освен това всеки може да направи справка в интернет пространството и да научи в детайли историята и опорните точки на теорията за шестата раса.

И все пак в резюме за незапознатите ще кажа, че тази теория се мени постоянно, съобразно „пророческите“ видения на езотеричните мистици. Нейната основна идея се заражда в средата на 70-те години в САЩ и достига своя апогей на Запад в началото на 90-те години на ХХ в. с разпространението на няколко книги и филми по този въпрос. В България проблематиката за „новите деца“ набира скорост от края на 90-те години, а от началото на новото хилядолетие е в своя апогей. Превеждат се книги, има специални интернет портали на тази тема, както и много групи от съмишленици в социалните мрежи.

Съгласно тази теория днес на Земята се раждат деца с ново съзнание и необикновени дарби. Така например децата индиго са интуитивни, будни, непокорни и родителите често се чувстват безпомощни да се справят с тях. Затова и се наричат бунтари. Много от тях си спомнят откъде са дошли, преди да се родят, могат да опишат миналите си животи и са осъзнати за другите измерения. Тези деца имат специалната мисия да населят и подготвят Земята за живота след така наречения от езотеричната духовност „квантов скок“. Те са представителите на новата човешка природа, носеща в себе си нов морал и нови ценности. Процесът на квантовия скок е бавен, за да може повече земни души да бъдат спасени и при преминаването на планетата в друго измерение, каквото и да означава това. Затова именно на земята се изпращат децата индиго и кристалните деца, които имат задачата да пробудят съзнанието на колкото се може повече души, защото от 2011 г. е отворен един от най-важните „енергийни портали“, свързани с процеса на осъществяването на квантовия скок.

Кристалните деца, за разлика от индиговите, не са бунтари, а „омиротворители”. Правят всичко с личен пример и без много думи. За тях езотеричните извори говорят, че не обичат да са център на внимание, но присъствието им не остава незабелязано. Силното им излъчване създава усещането за общуване със зрял и мъдър човек, който може да ви успокои, да ви даде съвет, да ви утеши и да разсее всичките ви страхове и съмнения. „Новите деца“, както индиговите, така и кристалните, им е отворено третото око, което им позволява телепатичен контакт, свързването с други измерения. Виждането на паралелните измерения, както и телепатичните връзки, е нещо нормално за тях и им дава възможност да спомогнат за „еволюционно“ развитие на човечеството.

Както беше споменато по-горе, поради служебен ангажимент имах възможността да се запозная с посланията както на кнкретно индигово, така и на кристално дете. Първото е вече пораснало – почти на 33 години (съпруга и майка), а второто е на 12 години. И двете имат претенцията да са „духовни просветители (ки)“, които имат задачата да пробудят, (както те се изразяват) колкото се може повече човешки съзнания за новите реалности след квантовия скок. За целта подкрепяни от свои приятели (детето индиго) или от своите родители (кристалното дете), те организират семинари и беседи в различни градове и села в страната и извън нея сред българските емигрантски общности. И двете се самоопределят като специални, защото са избрани да приемат и канализират послания от „квантовото съзнание на Духа“. Освен това те се възприемат като канали, трансформиращи и пренасящи енергията от най-високото ниво до Земята, което е една от най-важните причини да бъдат във физическия свят. Основният фокус на работата им е ченълинг от „духовното” ниво, който помага в израстването на Земята. Не е случайно, че именно в този нов тип духовност „новият месия“ не е Богочовекът Христос, а поле от енергия, създадена от много човешки същества, които имат обща черта – всеки сам търси себе си. Всеки, който търси себе си, ще бъде подкрепян от уникалните импулси на всички останали, което от своя страна ще предизвика новото духовно преобразяване, където всеки човек ще е спасител не само на него самия, но и останалия свят.

Това, което ми направи най-голямо впечатление, е, че макар и двете да имаха еднакви претенции за „мисията“ си на Земята, те диаметрално си противоречаха помежду си в „информацията“ по някои въпроси, която трябваше да предадат на своите слушатели. Така например в свои беседи кристалното дете се обявява категорично срещу ваксините като цяло, а индиговото в личен разговор ми сподели, че е само срещу ваксините, съдържащи живак. Кристалното дете „проводи“ информация, че не трябва хората да се лекуват, защото това води до промяна в енергийното поле на тялото, а това вече не било угодно, защото болестта на тялото е вид пречистване за душата. За разлика от него, индиго детето смята, че както душата, така и тялото трябва да бъдат лекувани, но не чрез енергия. И въпреки своите разногласия, тези „нови деца“ уверяват своите „ползватели на информация“, че основателна причина те да се самооткрият като ченълинг е, че Земята наистина се нуждае от тяхната помощ.

За моя най-голяма изненада, в България съществуват вече много такива групи, най-вече във виртуалното пространство. Тях ги обединява идеята за познание от духовно естество, предавано от специални хора, каквито са индиго и кристалните деца, изпратени на Земята със специална мисия. Заниманията на голяма част от тези групи и темите, които се разискват в тях, са с мистична и духовна насоченост, но не се припокриват с определена религиозна система. Става въпрос за специално познание, предавано от ченълинги или контактьори, които са поставили в основата на ценностната си система духовно развитие чрез езотерична мистика и духовност. С една дума, теорията за „новите“ деца е поредната система за духовно израстване, основана на езотеричното учение на Новата епоха и на някои източни духовни практики, преобразувани съобразно съвременните дадености.

Днес духовните занимания с езотерична насоченост са се превърнали не само в модна тенденция, но голяма част от образованите хора днес игнорират религията и търсят удовлетворение на духовните си потребности именно в такива групи. Така например само една от тях – във фейсбук, към момента има към 11 500 души.

От всичко казано дотук става ясно, че теорията за така наречените „нови деца“ е в основата на духовност, която копира отделни модели от религията, но в същността си е езотерика, която се опитва да измести ролята на религията в новото хилядолетие. Целта, която си поставя вярата на новото хилядолетие, е духовното израстване на човека, същата цел, която си поставя и религията, но за разлика от нея това е различен вид духовност.

В последните няколко години в родината на тази теория (САЩ) се организира мощна антикампания, разглеждайки я като опасна за обществото.

Въз основа на теорията за „новите“ деца, днес в България се заражда една порочна практика, според която една немалка част от родителите, имащи проблем с поведението на своето дете, вече си имат обяснение – в семейството расте дете индиго. С това притесненията приключват и родителите отказват да посещават специалисти, а приемат идеологемата, че детето е от „новия“, по-висш свят. Затова са и притесненията на няколко специалисти по детски неврологични заболявания, безспорни капацитети в своята област, които категорично се обявяват срещу теорията за шестата раса и за „новите“ деца.

Факт е, че всяко следващо поколение в сравнение с предходното е много по-различно. Днешните деца са по-осъзнати и свободолюбиви от най-ранна възраст, но в същото време се интересуват от все по-малко неща, впечатляват ги по-незначителните въпроси и много често са податливи на по-прозаични и тривиални мисли. Но всичко това си има обяснение в пренаталната и перинаталната психология.

Липсата обаче на сериозни изследвания на тази и други подобни езотерични теории, и по-специално на „феномени“ като този за „новите“ деца, крие известна опасност от деструктивни прояви на този вид духовност и поява на патологични състояния на личността. Защото в повечето случаи подобни езотерични теории могат да създадат психическа зависимост в голяма част от хората, определящи се като представители на шестата раса, че са изпратени тук и сега със специалната мисия да подготвят Земята за настъпваща нова реалност. Освен това могат да възникнат и условия за манипулативно отношение от страна на „избраните“ към хора, поклонници на езотеричната духовност. Така например преди две години 17-годишна ученичка от елитна гимназия в София, която се възприемаше като „човек от друга планета със специална мисия за Земята“, сложи край на живота си само защото нейната мисия на Земята била приключила и трябвало да се върне отново там, откъдето са я изпратили.

Това е достатъчно основание да сме по-внимателни към този тип духовност от страна на наши близки, приятели и познати.

За подмяната на ценности, за липсата на сотириологична перспектива, за игнорирането на Бога и акцентирането на собствения Аз като превъзхождащ останалите, няма да се спирам. Това го оставям на читателя, сам да прецени и да анализира, за да не бъда обвинена в налагане на субективна гледна точка…

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...