В София ще се проведе конференция на тема „Съвременни аксиологични аспекти на религията, културата и изкуството“755Центърът за медиевистика и религиозна аксиология, със съдействието на секция „Богословски науки“ към Съюза на учените в България, Фондация „Свети Методий“ и Института за модерността, организира научна конференция на тема „Съвременни аксиологични аспекти на религията, културата и изкуството“. Конференцията ще се проведе в София на 28 и 29 март 2013 г. в залата на столичната книжарница на издателство „Верен“.


ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

28 март (четвъртък)

11 ч. – регистрация на участниците
11:20 ч. – Откриване на конференцията
11:40 ч. – Приветствия от организаторите

Встъпителен доклад:

11:40-12 ч.
Д-р Благовест Върбаков – Център за медиевистика и религиозна аксиология
Съвременни аксиологични тенденции в битието на човека – опит за равносметка. За ценностите в българското общество (встъпителни думи за целите и задачите на конференцията)

Първо заседание: модератор: доц. д-р Клара Тонева

12:00-12:20 ч.
1. Доц. д-р Клара Тонева – Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
От душевното към духовното. Трудният път на съвременната интелигенция

12:20-12:40 ч.
2. Доц. д-р Богдана Тодорова, гл. ас. д-р Румен Мудров – Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Има ли аксиологичен потенциал светската теология

12:40-13:00.
3. Доц. д-р Валери Личев – Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Диференциацията на подсистемите на обществото и дефицитът на ценностна комуникация помежду им

13:00-13:20 ч.
4. Проф. д-р Владко Иванов – Академия на МВР
Държавните граници, сигурността и ценностите в Европа

13:20-13:40 ч.
5. Докторант Яна Стоилова – Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Различните лица на медитацията

13:40-14:00 ч.
6. Докторант Иво Янев – Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Аксиологични аспекти на душегрижието (към въпроса за децата и младите хора в риск)

14:10-14:40 ч. – Дискусия
14:40-15:10 ч. – Кафе пауза

Второ заседание: модератор: доц. д-р Клара Тонева

15:10-15:30 ч.
1. Проф. Мони Алмалех – Нов Български Университет
Успех и морал: (непо)грешимост и (без)наказаност. Библейски уроци

15:30-15:50 ч.
2. Доц. йером. д-р Стефан Попов – Нов Български Университет
Християнското учение за разума като ценност

15:50-16:10 ч.
3. Доц. Костадин Нушев – Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Християнски нравствени ценности в областта на съвременната биоетика

16:10-16:30 ч.
4. Гл. ас. д-р Андриан Александров – Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Ценностни измерения на проповедта

16:30-16:50 ч.
5. Гл. ас. д-р Ивелина Николова – Катедра „Теология“, ПУ „Паисий Хилендарски“
Революционната ценност на християнския постулат „Обичай неприятелите си“

16:50-17:10. ч.
6. Гл. ас. Людмила Савова – Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Молитвата като аксиологична ценност

17:10-17:40 ч. – Дискусия

29 март (петък)

11 ч. – Начало на втория ден от конференцията

Трето заседание: модератор: гл. ас. д-р Андриан Александров

11:00-11:20 ч.
1. Доц. д-р Майя Георгиева – Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Кинообрази и модерната идентичност

11:20-11:40 ч.
2. Доц. д-р Дмитрий Варзоновцев – Нов Български Университет
Модерният ресантимант и нравственият плурализъм

11:40-12:00 ч.
3. Гл. ас. д-р Христина Амбарева – Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Културните ценности – преди и след Интернет

12:00-12:20.
4. Д-р Зорница Гюрова
Интерактивността като култура, изкуство и религия

12:20-12:40 ч.
5. Магистър Веселин Пашов – политолог
Българската политическа култура – паралели от миналото и настоящето

12:40-13:10 ч. – Дискусия
13:10-13:40 ч. – Кафе пауза

Четвърто заседание: модератор: гл. ас. д-р Стефан Стефанов

13:40-14:00 ч.
1. Акад. проф. Алексей Лидов – Институт за световна култура, МДУ „Михаил В. Ломоносов“
Иконата като Хорà. Пространственото разбиране на иконичнотоно във византийската и руската традиции

14:00-14:20 ч.
2. Гл. ас. д-р Стефан Стефанов – Катедра „Теология“, ШУ „Епископ Константин Преславски“
Евхаристийната трапеза в катакомбената живопис и саркофагната пластика – тенденции и аспекти на приемственост в християнското изкуство

14:20-14:40 ч.
3. Д-р Благовест Върбаков – Център за медиевистика и религиозна аксиология
Иконата – визия на вярата (към въпроса за аксиологичните измерения на православното християнско изкуство)

14:40-15:00 ч.
4. Докторант Татяна Иванова – Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Притчата за богаташа и бедния Лазар – размисъл за живота след смъртта (според иконографията на Страшния съд от църквата „Св. Николай Чудотворец“ в с. Райово)

15:00-15:20 ч.
5. Д-р Елица Христова – Център за медиевистика и религиозна аксиология
Традиция и естетика в храмовото музициране

15:20-15:40 ч.
6. Магистър Асен Атанасов – Институт за изследване на изкуствата, БАН
Опит за аксиологичен поглед върху една музикална теория

15:40-16:10 ч. – Дискусия
16:10-16:20 ч. – Заключителни думи и закриване на конференцията

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...