За първи път в България дистанционна магистърска програма по богословие230За първи път във висшето богословско образование в България се предлага възможност за дистанционно обучение в магистърски програми по теология. Пионер в това начинание е Православният богословски факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с магистърската програма за специалисти: „Богословие на личността и обществото“.

С усилията на ръководството на факултета и на катедрата по библейско и систематическо богословие, новосъздадената програма ще предлага максимално гъвкав и адаптивен към времето на работещите хора дистанционен план на обучение; той е особено подходящ и за младите майки, за живеещите в отдалечени населени места, за хора в неравностойно положение, както и за групите със специфични образователни потребности.

Магистърската програма е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома.

Направлението осъществява дистанционно обучение в интернет среда, като алтернатива на редовната и задочна форма на обучение. Дистанционното обучение е съобразено със Системата за трансфер на академични кредити в страните от Европейската общност (European Community Course Transfer System – ECTS). Интерактивното взаимодействие между преподаватели и студенти се осигурява от интегрирана образователна среда за дистанционно обучение, която поддържа:

– административна база данни (студентско състояние, преподаватели, учебна документация…);
– образователна база данни (образователни продукти);
– e-mail комуникация между студенти и преподаватели;
– online връзка между студенти и преподаватели.

Обучението се осъществява чрез самостоятелен комуникационен канал и съвременна информационна и комуникационна техника.

За магистърската програма „Богословие на личността и обществото“ имат право да кандидатстват придобилите ОКС „бакалавър“ по специалността теология във всички акредитирани висши училища в България и чужбина.

Основни знания: в областта на богословието и хуманитарните науки. Обучението в рамките на магистърската програма предполага специализираното занимание с актуалните проблеми на християнската антропология и социология, както и придобиването на умения за подготовка и защита на магистърска теза.

Основни умения: магистърската програма „Богословие на личността и обществото“ предлага профилирано обучение в областта на богословието с акцент върху антропологията, социологията и еклисиологията. Програмата има за цел по-задълбоченото изучаване на изворите, формирането и богословските предпоставки на църковното учение за личността и обществото.

Образователни връзки и възможности за реализация: богословската антропология има връзка с целия спектър на богословските науки и хуманитаристиката, докато еклисиологията има пряко отношение към социологията и обществените явления.
shema.jpg


Основни параметри на магистърската програма
„Богословие на личността и обществото“

Образователно-квалификационна степен: магистър
Направление: Религия и теология
Форма на обучение: дистанционна
Продължителност: 2 семестъра
Ръководител: доц. д-р Свилен Тутеков
Катедра „Библейско и систематическо богословие“, каб. 435, Ректорат, тел. (062) 618 243

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...