Ще се проведат предварителни кандидатстудентски изпити по теология в ШуменВ Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" ще се проведат предварителни кандидатстудентски изпити по теология. Условията за участие можете да прочетете тук.

График за провеждане на предварителните кандидатстудентски изпити – 2008 г.

I. Предварителни изпити за прием в бакалавърските специалности на университета :

Теология (писмен изпит – тема) 23 март, 13 април, 11 май
Теология (писмен изпит – тест) 23 март, 13 април, 11 май
Теология (устен изпит) 23 март, 13 април, 11 май

Необходими документи при явяване на предварителен конкурсен изпит:

1. Лична карта;
2. Удостоверение за явяване на предварителен кокурсен изпит.

Допълнителни условия:

1. Предварителните конкурсни изпити за бакалавърските специалности ще се проведат в гр. Шумен.
2. Таксата за явяване на предварителен конкурсен изпит е 20.00 лв.
3. Кандидат-студентите трябва да заемат местата си в залите, в които се провежда съответния конкурсен изпит, не по-късно от 8.30 ч. Изпитът започва в 9.00 ч.
4. Времетраенето на изпитите е 4 часа за тест и 5 часа за тема.
5. Всеки кандидат-студент има право на повече от едно явяване на предварителните изпити, както и възможност за явяване на кандидатстудентски изпити през м. юли. В класирането участва най-високата оценка.

Приемане на документи:

Документи за явяване на предварителните кандидатстудентски изпити за прием в бакалавърските специалности на Шуменския университет можете да подадете на следните места:

1. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" – Корпус 1 (Ректорат).

Адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" 115.

Документи се приемат всеки ден (без неделя) между 8.00 и 12.00 и между 13.00 и 16.00 часа в периодите: от 17.03.2008 г. до 29.03.2008 г. включително; от 07.04.2008 г. до 19.04.2008 г. включително; от 29.04.2008 г. до 17.05.2008 г. включително (без 1, 2, 3, 4, 5 и 6 май 2008 г.).

2. Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

Адрес: гр. Варна, спирка "Почивка", Ученически комплекс.

Документи се приемат всеки работен ден между 8.30 и 12.00 и между 13.00 и 16.00 часа в периодите: от 17.03.2008 г. до 28.03.2008 г. включително; от 07.04.2008 г. до 18.04.2008 г. включително; от 29.04.2008 г. до 16.05.2008 г. включително (без 1, 2, 3 ,4, 5 и 6 май 2008 г.).

3. Бюрата за прием на кандидатстудентски документи на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация :

• гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, Югозападен университет, I-ви учебен корпус, тел. 0887-886- 012;
• гр. Бургас, бул. "Христо Ботев" 48 (Военен клуб), тел. 0888- 305-539;
• гр. Варна, ул. "Христо Ботев" 3А, ЦИО "Вектор", (зад Полиграфията), тел. 052-602-183, 052-612-266;
• гр. Велико Търново, ул. "Бачо Киро" 2, Читалище "Искра", тел. 0889-720- 553;
• гр. Видин, тел. 0887-327-768, 0888-213-598;
• гр. Враца, Педагогически колеж, I учебен корпус, тел. 092-641-086, 0886-981-155;
• гр. Габрово, пл. "Първи май" 1, ет. 2 (над редакцията на в-к "Сто вести"), тел. 0889-510-557;
• гр. Добрич, ул. "България" 11 (Дом на учителя), тел. 058-602-760;
• гр. Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий", тел. 0431-63-275, 0898-309-636;
• гр. Къджали, СОУ "Отец Паисий", тел. 0361-65-912, 0886-676-146;
• гр. Кюстендил, ул. "Васил Левски" 2, Национален педагогически център, тел. 078-548-308;
• гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" 31, Технически колеж, тел. 0887- 523-687, 0886-430-997, 068-603-928;
• гр. Монтана, ул. "Трети март" 98, ет. 1 (Младежки дом), тел. 096-310-663, 0885-105-931;
• гр. Пазарджик, ул. "Болнична" 17, стая 13 (бивш Медицински факултет), тел. 034-444-600, 0898-831-917;
• гр. Перник, кв. "Монте Карло" 1, ПМГ "Хр. Смирненски", тел. 076-608-766, 0887-060-375;
• гр. Плевен, бул. "Русе" 10А (сградата на асансьорни сервизи), тел. 0898-684-844, 0889-223-961;
• гр. Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" 25 (сградата на Технически университет – филиал Пловдив), тел. 0888-645-158;
• гр. Разград, ул. "Никола Вапцаров" 10 (Общежитие за средношколци), тел. 0898-943-491;
• гр. Русе, ул. "Константин Иречек" 4, ет. 2, (срещу редакцията на вестник "Утро"), тел. 0885-739-527;
• гр. Силистра, ул. "Добрич" 68А (Център за ученическо техническо и научно творчество), тел. 086-824- 253, 086-824-046;
• гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" 29 (Дом на учителя), тел. 044-623-262, 0889-533- 030;
• гр. Смолян, ул. "България" 58, т. 2, ст. 12 (Бивш профсъюзен дом), тел. 0301-63-763;
• гр. София, бул. "Витоша" 134, XXII СОУ "Георги Сава Раковски", тел. 02-954-4661, 0887-060-375;
• гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" 23 (Военен клуб), тел. 042- 257-103, 042-646-107;
• гр. Търговище, бул. "Ст. Мавродиев", Читалище "Напредък", ет. 2, зала 24, тел. 0887-927-463, 0601-67-253;
• гр. Хасково, Народно читалище "Заря", ет. 3, офис 50 и 51, тел. 038-665-413, 0887-035-598;
• гр. Шумен, ул. "Съединение" 105 (Младежки дом), тел. 054-877- 532, 0887-225-112;
• гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" 38, (Технически колеж), ет. 2, стая 236, тел. 046-669-184, 0886-853-731.

4. Бюрата за прием на кандидатстудентски документи на Националната асоциация за прием на студенти:

• гр. Бургас, ул. "Константин Фотинов" 44а ("Глобус Център" ООД), тел. 056-820-075; 0888-860-840;
• гр. Варна, ул. "Георги Раковски" 24 (Център за професионално обучение "Зенит"), тел. 052-621- 945, 052-602-490, 0888-799-504;
• гр. Велико Търново, ул. "Цар Калоян" 13, тел. 062-623-632;
• гр. Видин, ул. "Бдин" 66, Център за образование и квалификация, тел. 094-607-044, 0896-662-508;
• гр. Враца, ул. "Георги Пенчев" 3 (Съюз на учените в България), тел. 092-665-853, 0885-251-404, 0878-633-083;
• гр. Враца, ул. "Ген. Леонов" 61, тел. 092-662-290, 0899-675-768;
• гр. Горна Оряховица, ул. "Иван Вазов" 3 (зад Общината), тел. 0878-438- 017, 0889-497-578;
• гр. Гоце Делчев, бул. "Гоце Делчев" 25, тел. 0751-22-604, 0751-60-127, 0888- 541-697;
• гр. Добрич, ул. "Кирил и Методий" 31, тел. 058-622-934, 0896-239-098;
• гр. Кърджали, бул. "България" 47, ет. 2, офис 18, тел. 0885-825-667, 0885-040-173;
• гр. Кюстендил, ул. "Неофит Рилски" 6, ет. 3, Интернет клуб (срещу детския отдел на библиотеката), тел. 0885-407-698;
• гр. Ловеч, ул. "Мостова" 2, тел. 068-604-599, 068-643-695, 0898-604-094;
• гр. Монтана, ул. "Трети март" 84 (над ОББ), Дружество "Знание", тел. 096-305-573, 0887-703-892;
• гр. Пазарджик, бул. "Цар Освободител" 90, тел. 034-444-885, 0888-575-073;
• гр. Перник, ул. "Климент Готвалд" 2, 10 ОУ "Ал. Константинов" (зад ДСК), тел. 0887-856-829;
• гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" 23 (БСЧИГП), тел. 064-910-822;
• гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24 (до входа на ПУ), тел. 032-624-266, 0888-239-120;
• гр. Русе, ул. "Българска морава" 6, тел. 082-893-004;
• гр. Сандански, бул. "Свобода" 13, тел. 0889-436-476;
• гр. Силистра, ул. "Добрич" 2, ет. 4, офис 17 , тел. 086-821-862;
• гр. Смолян, кв. "Райково", ул. "Гимназиална" 2, Читалище "Орфееви гори", тел. 0301-62-958;
• гр. София, ж.к. "Х. Димитър", 42 ОУ "Х. Димитър", тел. 02-840- 3455;
• гр. София, бул. "Аксаков" 16 (до "Кристал"), Фондация "21 век", тел. 02-981-0251, 02-981-0261;
• гр. София, ул. "Хайдушка гора", бл. 114, тел. 0889-198-447;
• гр. София, ул. "Парчевич" 7 (до бул. "Христо Ботев"), Бюро за младежки туризъм "Орбита", тел. 02-986-6167;
• гр. Хасково, бул. "България" 41, офис 221 (Младежки център) Сдружение "Икар", тел. 038-623-146, 0888-973-987;
• гр. Шумен, бул. "Плиска" 36, ет. 3 (Център за професионално обучение "Зенит"), тел. 054-831- 200, 0899-514-003;
• гр. Ямбол, ул. "Искър" 1А, офис 8 (срещу старата автогара), ЦОПСИ, тел. 046-48-039, 046-665-822.

Забележки:

1. Оценките от предварителните конкурсни изпити важат само за кандидатстване в специалностите на Шуменския университет ”Епископ Константин Преславски”. Университетът не издава документи с резултати от предварителни изпити
за кандидатстване в други висши училища.

2. Списъкът на специалностите, формите на обучение, конкурсните изпити и оценките от дипломата за средно образование, които участват при образуване на бала е следният:

Специалност – Теология

Форми на обучение: редовна, задочна

Конкурсни изпити:

Изпит 1:

писмен изпит по избор:
тема по теология
тест по теология
тема по история
тест по история
матура по история и цивилизация
матура по философия

Изпит 2 :
устен изпит по теология

Оценки от дипломата за средно образование:
Оценка 1: български език и литература
Оценка 2: история

Кандидатстудентска информация:
Тел.: 054/830-495; 054/832-106
Факс: 054/830-371
E-mail: ksk@shu-bg.net

 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...