Документален цикъл, посветен на старците в православието, стартира в РКИЦБЛИЗКИ ТЕМИ: