Етикети: Божия Премъдрост

Човек си нямам…!

Необятна е мъдростта на Евангелието, Божията Премъдрост е неизмерима глъбина! Ние, верните, приемаме Свещеното Писание като божествено слово на спасението и там е концентрирано цялото ни внимание. Тези, които са по-настрана от Църквата чуват...