Етикети: бойно знаме

Някои аспекти на православното военно духовенство в българската армия (1878–1918 г.)

Войната вълнува въображението на хората със своето въздействие. В неодухотворените умове тя вдъхновява своите последователи, като изобразява безкрайни и еднообразни картини на ред, дисциплина и безмерно щастие, без да се взема предвид последващата одиозна...