Етикети: действие

Православие – праводействие

Всеки един от нас е въвлечен в динамиката на този свят. Никой не живее във вакуум. Храним се, пазаруваме, гласуваме и общуваме с други хора. Това всъщност ни прави в истинския смисъл на думата...