Етикети: Магдалена Легкоступ

Да бракуваме ли брака?

Лекция на тема „Да бракуваме ли брака?“ бе изнесена от гл.ас. д-р Магдалена Легкоступ пред студенти от различни специалности и представители на Българския християнски студентски съюз във Велико Търново.