Етикети: овци

За какво Христос дойде в света?

За целта на пришествието на Сина Божи в света образно и ярко говори Притчата за заблудената овца. Добрият Пастир оставя деветдесет и деветте овце, под които се разбира ангелският свят, и тръгва по планини...