Етикети: православен контекст

Библейското богословие в православен контекст

Библейското богословие като част от православното богословие намира своите основания в единството на Свещ. Писание, което, от своя страна, извирайки, претълкувайки се чрез Свещ. Предание, е израз на единството на Откровението. Многообразието от източници...