Етикети: православен опит

Ум и разсъдък в православния опит

В православната традиция се прави разлика между ум (νοῦς) и разсъдък (λόγος)1. Едно е умът, а друго разсъдъкът. Тази разлика бива коментирана в много от моите книги. Както проличава от светоотеческата традиция като цяло,...