Празникът на Светия Духalt„Святим Духом всяка душа живится, и чистотою возвишается, светлеется троическим единством, свещеннотайне“. Тези думи ни казват, че Светият Дух оживотворява цялата вселена, цялото мироздание, присъства във всяка човешка душа, в ангелите, в животните, във всяко цвете, всяко живо същество. 

Неслучайно на празника Петдесетница ние украсяваме храмовете със зелени клонки и цветя. Та нали именно Светият Дух дава живот на природата, именно благодарение на Него беше създаден целият свят, именно чрез Светия Дух всичко живее и се движи. Благодарение на Светия Дух всяка година свършва зимата и започва пролетта, когато природата възкръсва за нов живот.

Светият Дух изпълва и животвори всичко със себе си. Той изпълва и човешките сърца. За Светия Дух няма никакви препятствия: Той „диша където иска“ (Ин. 3:8). Ние не знаем откъде идва Той и къде отива, кога идва и защо си отива. Знаем обаче, че Светият Дух е с нас и че Той оживотворява цялото ни битие, променя живота ни и ни прави различни.

Много поколения са минали през този опит на преобразяването на живота със силата на Светия Дух. Спомнете си апостолите, върху които Духът слезе в деня на Петдесетница. Това бяха прости галилейски рибари, неграмотни хора. В течение на няколко години Господ им разкриваше тайните на Царството Божие, но дори и след възкресението Му те все още не разбираха смисъла на това, на което Той ги беше учил. Те продължаваха да се надяват, че това е онзи Месия, когото чака юдейският народ, онзи цар на Израел, който ще възстанови изгубеното еврейско величие. Те слушаха притчите за Царството Божие и Проповедта на планината, бяха свидетели на многото чудеса на Господа, присъстваха при последните Му дни, видяха Неговите страдания и смърт, увериха се в Неговото възкресение. Но дори и след възкресението продължаваха да питат: „В това ли време, Господи, ще възстановиш царството Израилево?“ (Деян. 1:6) Мислите им все още се въртяха в границите на малката държавица, за чиято съдба бяха толкова загрижени. И едва след като Светият Дух слезе върху тях, след като проговориха на чужди езици, усетиха нови сили и способности, те започнаха да проумяват своето наистина вселенско призвание: да проповядват Евангелието на „всички народи“.

Господ Иисус Христос проповядваше малко повече от три години в една малка, затънтена страна. Видяха Го малцина, а от онези, които Го видяха, повярваха шепа хора. Господ нищо не написа с ръката Си. Всичко, което Той беше учил, трябваше да се разпространи по света от неколцина прости, неграмотни рибари. Имаха ли те силата да проповядват навсякъде, по градове и села, да стигнат до края на света, да обърнат много народи към Христа? За това бе потребна сила Божия – преобразяващата, укрепваща и обожваща благодат на Светия Дух, Който, както чухме днес, е „Свет и Живот и живий Источник умний, Дух премудрости, Дух разума, благий, правий, умний, обладаяй, очищаяй прегрешения, Бог и боготворяй, огнь от огня происходяй, глаголяй, деяй, разделяяй дарования, Имже пророци вси и божественнии апостоли с мученики венчашася…“

Спомнете си какъв бе апостол Петър по времето на земния живот на Спасителя: предан на Христа, верен, обичащ, но заедно с това и импулсивен, самонадеян и слаб. По време на бурята той видя Иисус да върви по водата и извика: „Господи, позволи ми да дойда при Тебе по водата“ (Мт. 14:28) и тръгна, но се уплаши и започна да потъва. По време на Тайната вечеря той каза с увереност на Христа: „Ако ще и всички да се съблазнят, само не и аз“ (Мк. 14:29), а скоро след това се отрече от Него. Ето такъв беше Петър. Но какъв стана той след Петдесетница? Смел, духовно силен, способен да говори „като имащ власт“, да обиколи множество градове и села и да даде живота си за Христа и Евангелието.

Спомнете си какъв бе Павел приживе на Христа и след възкресението Му — гонител на Христовата Църква, враг на християните, „дишащ заплахи и убийства“ срещу тях. И какъв стана, след като Христос му се яви и Светият Дух слезе върху него в тайнството кръщение? Апостол на езичниците, мисионер в множество страни, основател на християнски общини; автор на забележителни послания, които и до днес хранят духовно милиони християни из целия свят. Кой го научи на всичко това? Кой му вдъхна сили и мъдрост, мъжество и търпение? Гамалиил, неговият учител на младини? Книгите, които беше чел? Другите апостоли? Никой от тях не можеше да стори това. Никой друг освен Самия Бог — чрез Светия Дух.

Тъй Господ чрез Духа преобразява живота на човека, изпълва го с нов смисъл, дава на човешката немощ способността да яви Божията сила. „Силата Ми в немощ се проявява“, каза Христос на апостол Павел. „Ще се хваля с немощите си, за да се всели в мене силата Христова“, казва апостолът (2 Кор. 12:9). Според евангелските мерки ние сме немощни, не отговаряме на онзи нравствен и духовен идеал, който ни е начертал Господ в Евангелието. По човешки не сме в състояние да изпълним Божиите заповеди, но с помощта на Светия Дух това става възможно за нас. Светият Дух идва при нас и ни преобразява, дава ни сили, от слаби и немощни хора ни превръща в апостоли и вестители на Христовото благовестие.

Затова се и обръщаме днес с молитва към Светия Дух – с онази молитва, която четем през цялата година с изключение на пасхалния период: „Царю Небесний, Утешителю, Душе истини, Иже везде сий и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ни, и очисти ни от всякия скверни, и спаси, Блаже, души наша“. Защото знаем, че Светият Дух, Който е навсякъде, Който изпълва всичко, може да възкреси за нов живот и нашата мъртвешка душа, да запали с любов и нашето студено сърце; да ни дари и на нас духовна пролет; да ни превърне и нас в апостоли, носители на Словото Божие, вестители на Благата Вест.
 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...