Равни или единни в ХристаМоже да харесате още...

4 Отговори

 1. В един кратък текст не могат да се изложат убедително устоите на Църквата, нейното учение и практика. В Църквата има йерархия, чинове и служби, които обикновено се дават по степен на послушност и по изживяна възраст. В това отношение членовете на Църквата не са равни. За разлика от науката, която издига по степени на знанието и по приноси за развитието на познанието, като може млад човек да стане професор и преподавател. В Църквата се иска време, макар опита да не е възраст, а изживени събития. Освен това Гръцката църква е действала като национална оганизация през османския период и силно е потискала и тормозила българите, считайки ги за варвари. Руснаците пък искат да възстановят Византия и да има върховенство на Руската Църква. Доколкото знам в цялата смислова употреба на елин и йудей в Новия Завет те са културни понятия със силна религиозна и философска окраска, поддържащи идеята за уникалност на двата народа. А единството на Църквата е в справедливостта, не в общия ритуал.

 2. Въпросът за равенството е много сложен въпрос. Хората по природа не са равни – те имат различен ум, различна физическа сила, различни дарби и различни способности. Те не са равни и пред Бога – има Божии угодници, Божии избраници и Божии пратеници, ползващи специална Божия милост и закрила. Съответно мястото и възнаграждението на различността на хората зависи от степента на техните от Бога дадени дарби. Затова има чинове, служби, йерархия и степени на посветеност, особено в религията и знанието. Изравняването се мисли за справедливост, но това изравняване може да бъде направено само от Бога, Който изравнява хората според идеята за истина. В този смисъл обосновката на истината изравнява хората и тази истина дава възможност на всеки без политически ред и обществени порядки по света да стане съучастник в Христовата общност. Но затова Църквата трябва да въздава според истината, а истината днес атакува БПЦ, която не търси Божието – слово и дело, а светска сила и власт по Макиавели.

 3. Ioan Jelkov каза:

  Chingis,
  понякога така добре си подреждате мислите, а понякога така се отклонявате от православието, че направо ми се крещи.
  Когато ние православните християни говорим за равенство и някакви позиции в църквата, било на земята, било на небето, ние имаме предвид не социалния, умствения или възрастовия статус на човека или духовното същество, или светията. Нашето внимание се насочва в СПОСОБНОСТТА на даденото лице да ОБИЧА. И КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ОБИЧАШ, СИ ТОЛКОВА ПО-БЛИЗКО ДА БОГА !!! Обичай Бога, колкото го е обичала Богородица и на небето ще си и равен. Това е истинното равенство чингиз, а не равенството в истината, както твърдиш.

 4. Йеромонах Йоане,
  Независимо, че понякога давате хубава оценка за моите скромни коментари, съм длъжен да ВИ кажа следното: любовта е нещо, което е както описуемо с човешки понятия и представи, така и тайнство. Бог възлюби хората с неизследваема за човешкия ум любов и даде Сина си жертва , за да бъдат живи хората. Съответно Богородица обичаше Сина си, но имаше голям респект от Бога и когато Христос проповядваше и ставаше жертва на лукави религиозни и политически дейци, ТЯ страдаше мълчаливо, но не посмя да възрази на Божията воля и промисъл. Вие казвате обичай, както обича Божий избраник и родител. За съжаление нямам деца и не познавам родителската обич. Но знам за любовта на българите в историята – любов към Бога и любов към сънародника, любов към истината и знанието, което спасява човека, защото му дава идея за всеопрощаващия велик Господ, обещал награда, и на Земята, и вечен живот. Но Христос е истината, пътя и живота и за да обичаш Бога, трябва да обичаш истината и живота. А БПЦ?