Среща с Живия Бог



Може да харесате още...

5 Отговори

 1. В доказателствената част за Бога са положени много усилия от страна на вярващи и неверници. На няколко пъти изпращам материали по тази тема на двери.бг, но те като пропагандно общество със специфични цели за интернационално православие, като разбира се ги издържат българите, не ги публикуват. Идеята за Бога е идея за отвъдното и свръхестественото. Онова, което ги прави осезаеми, това е Божието откровение, чудесата, знаменията и знаците на видимя и невидимия свят, подложени на правилно тълкувание въз основа на свещени текстове, устни предания и изживян исторически опит. Свръхестественото се открива в сънищата, виденията и пророческите предсказания, изказани на религиозен или лаически език. Други доказателства за Бога на Земята няма, освен аксиоматичната основа на теоремите в областта на последователното и правомерно логическо знание, стоящо и в основата на науката, в която също се вярва на юнашко доверие, както се вярва в Църквата. А БПЦ е център по битови въпроси и анатемосва Ванга.

 2. Българската християнска култура е много сложна за изследване. У българите още от езическия период има едно разбиране за пророко-месианско начало на нацията, вярвяща в провиднециалистичен Бог, с който българското свещеноство има пряка връзка и може да разтълкува Неговата воля и да организира обществото по тайнствено-мистичен начин, развивайки свръхестествените дарби на българите, които са въоръжени и с много висока интелигентост. Българските книги, автентичното устно народно творчество и историческия спомен из българските краища пазят редица спомени за пророци, богоизпратени хора и хора, които са знаели Библията наизуст на гръцки и славянски, както пише в житията на наши светци. Освен това вярата е подкрепена с човеколюбие, грижа за ближния, състрадание и жертвеготовност, придружени с една житейска философия, която е силно аскетична. Тези качества и характериологични черти на българите бяха пренасочени към военно дело и комунизъм след 1878г., БПЦ стана поделение наРПЦ и СПЦ. А Ванга?

 3. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  Много интересен блог –

  http://terrabyzantica.blogspot.com/

 4. Андрей Романов каза:

  Чудеса:
  http://www.facebook.com/album.php?aid=110297&id=46580737334

 5. Дон Кихоте,
  Най-характерната черта на българите е неблагодарността, незачитането на своето и непризнаването на заслугите на ближния. В Библията ясно е казано, че който не се грижи за своите той се е отрекъл от вярата и е по-лош от неверник. За жалост силната интернационализация на комунизма доведе до мосово отродяване. В битките с Византия, с турците, с Великите сили през началото на ХХ век и с долния съветски комунизъм са загинали милиони българи. Днес възстновяваме гръколатинската античност по нашите земи, от която с кръв и жертви отвоювахме България, питаем респект към Византия, която ни е имала за враг, по-опасен от арабите по времето на цар Симеон Велики, и се прекланяме пред православния интернационал, който не признава мъчениците ни. Ако искаш да бъдеш космополитен, заедно с гръцкия архонт проф. Иван Желев Димитров, то тогава си давайте държавната заплата за социална помощ на българите, а взимайте пари от чуждестранните си приятели. И това не е национализъм, а справедливост.