Кой е човекът?Може да харесате още...

2 Отговори

  1. Fr Pavel каза:

    Лудовикос е толкова ерудиран, че накрая стига до пълен апофатизъм, до състояние на взаимноотричащи се дихотомии, близко до това, описано от Майстер Екхарт или от учителите на дзен будизма.

  2. Стефан Чурешки каза:

    В светоотческта литература съществува разбирането, че измерител на любовта е грижата. Родителите се грижат за децата си, водени от любов и безкористност, лекарите се грижат за здравето на болния, считани от християнската философия за Божии помощници, учителите се грижат за нашето интелектуално и духовно здраве. За какво се грижи попа – той настоява за духовност и нищо друго. Добре, духовност – зада има полза от тази духовност попа следва да разпознава духовете, защото Христос е предупредил да не се вярва на всеки дух и че ще има лъжепророци и лъжехристи, които ще мамят хората, защото има шарлатания в обширното понятие за духовност, когато фантазията на човека и илюзиите му го водят в един убедително словесен и аткрактивен свят, който обаче не е божествен и не е реален – например духовния статус на лудия и халюциониста. Затова отговорността на попа – нека си плямпа за духовност е разпознаването на времената, в които живием и духовете, които връхлитат човека – това е грижата им за нас