Архим. Пахомий е новият ректор на Софийската духовна семинарияБЛИЗКИ ТЕМИ: