Българите смятат, че нямало смисъл да бъдат добриМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Artist каза:

    Цитирам:“Нушев бе категоричен, че българите са неспособни да намерят баланса между трите принципа – свобода, справедливост и солидарност.“
    За какъв баланс става дума, като тези принципи изобщо не съществвуват! След като единственият Господ в годините „на демокрация, и пост демокрацията“ са парите – особено в чужда валута!
    Както казва един от форумците: мафията си има държава, а държавата – мафия! Ценностнатта система, създавана с векове в българското семейство е разрушена, защото то не съществува. Старата връзка между люде и религия също е нарушена и то не от вчера, а и от днес (примери много за съжаление), независимо от старанията на много честни пастири. Основните стожери на властта – законодателство, съд, полиция, армия, са корумпирани и обвързани със забогатяващата нова класа, която не се спира пред нищо (кражби, мародерства, дори и убийства) за осъществяване на своите интереси!
    За каква свобода, справедливост и солидарност да говорим тогава! Българският избирател доказва своята гражданска позиция и апатичност в последните избори за Европарламент, защото „отникъде взорът надежда не види!“