Георги Николов: Провокация е да се твърди, че Видинското четвероевангелие е на македонски езикБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи