Дискусия за християнските ценности и демокрацията се проведе в ПерникМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. Основният довод на православието у нас и по света е настояването за духовност и благодат. Всичко друго, което учи и прави религията го има в светски алтернативи , наследство от програмата на комунизма. Духовността и благодатта обаче са категории от невидимия свят и тяхната проверка е след доказан исторически опит с Божия намеса и откровение и след доказано човеколюбие в следствията от преподаването на тази духовност и благодат. Параметрите на духовността се доказват или от исторически сложило се разбиране и понятие за духовност у хората, или след доказателство на невидимия свят, който се описва със средствата на словото, затова дарбите и талантите на словесността би трябвало да получат подкрепа и възнаграждение от страна на Църквата, още повече че за образованието на българите от 1878 година насетне се грижи Държавата и Църквата инкасира наготово кадри с целия им дивидент и финансов и морален, който квалификацията на тези хора носи. Това е християнското разбиране, другото е будизъм.

  2. Иинтерес буди факта, че повечето комунисти у нас живо се интересуват от религия и религиозни системи. Затова, понеже са атеисти, в България се разпространява аскетиката и разибранията на будизма, което обаче не е религия, а етическа система с непроверими опитно духовни постановки. Затова в правсолавието у нас има елементи на будизма, още повече, че будистките монаси проявяват двоен стандарт в учението и практиката си, което е удобно на лицемерието на комунистите. От една страна будизма проповядва ненасилие, а от друга страна зверинният боен стил на будистките монаси унищожава човека, ако не е съгласен с будистките форми на аскеза и ритуална практика. Освен това в будизма се отдава огромно значение на материята, защото в него няма човеколюбие и така философията на будизма става много примамлива за посткомунистическия период, наследил култа към материята и безотговорността на комунистическата метафизика, която вижда общностен просперитет за сметка на битието на личността като образ Божи