Изнасят лекция за живота и делото на свети КонстантинБЛИЗКИ ТЕМИ: