Иконостас печели наградата на художниците-учителиБЛИЗКИ ТЕМИ: