Книга за дядо Добри ще бъде представена през юниБЛИЗКИ ТЕМИ: